Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

GOLDILOCKS® BY SEA

Looptijd: van 1 maart 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Aanvrager Vertoro West BV (hierna: Vertoro West) wil met het project GOLDILOCKS® By Sea de groene revolutie versnellen in de olie-industrie door de opschaling van Vertoro’s doorbraaktechnologie om niet-eetbare biomassa reststromen om te zetten naar cellulose en GOLDILOCKS®. GOLDILOCKS® is een duurzame ruwe olie daarmee op termijn een alternatief voor aardolie. GOLDILOCKS® kent veel toepassingsmogelijkheden, waaronder als scheepsbrandstof en als grondstof voor chemicaliën en materialen.

Met de voorgenomen bouw van een 10 kton demoplant in de haven van Rotterdam – het onderhavige Goldilocks® By Sea project – wil Vertoro de opschaling demonsteren van een continu productieproces. Dit is een noodzakelijke en cruciale tussenstap naar een 250 kton commerciële fabriek. Als eerste markttoepassing wordt GOLDILOCKS® ingezet als duurzame scheepsbrandstof.

De doelstelling van het project is om de voorbereiding en de start van de bouw van een modulaire 10 kton GOLDILOCKS® demoplant te realiseren in de haven van Rotterdam, waarna de schop eind 2023 de grond in gaat. De 10 kton demoplant is volgens planning volledig operationeel in Q3-2024.

De CO2-reductie van voorgenoemde scheepsbrandstof toepassing van Goldilocks® ligt, vergeleken met de fossiele variant, boven de 90%. Het project draagt direct bij aan het bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 pandemie doordat het de vergroening van de watertransport mogelijk maakt.

De aangevraagde steun vanuit Kansen voor West is bedoeld voor de doorontwikkeling t/m TRL8 en het overbruggen van de ‘second valley of death’. Uit de bijgevoegde LOI’s blijkt dat de gehele waardeketen al betrokken is. Dit zijn: Den Ouden Groep, Maersk, Koole Terminals, Sekab, Shell, BASF, Havenbedrijf Rotterdam, en het Energietransitiefonds.

Deze REACT EU-aanvraag maakt het mogelijk om met de eerste fase – voorbereidende werkzaamheden - van dit project te beginnen, om daarna meteen door te pakken met de bouw van de 10 kton demoplant in 2023. De verwachte projectduur is 35 maanden. Binnen het project worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

• WP1: Haalbaarheidsonderzoek, inclusief sitesearch en vergunningen
• WP2: Bouwrijp maken locatie 10 kton demoplant
• WP3: Projectorganisatie, financiering, accreditering en communicatie

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen