Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

GPT 2015+

Looptijd: van 1 april 2015 tot 31 maart 2019

Het grensoverschrijdende politieteam in Bad Bentheim heeft zich bewezen. Een uitgebreide werking, in het bijzonder de doelgerichte informatieaansturing als bestanddeel, zal de werking van het GPT nog effectiever maken. Het gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken, beveiligde datalijnen en de implementatie van digitale verbindingen tussen de politiediensten van beide landen zijn nodig voor operationele werk. Een betere samenwerking tussen de betrokken veiligheidsdiensten in het grensgebied op basis van informatiesturing (verzamelen, veredelen en controle) is naast een haalbaarheidstudie voor de aansluiting van speciale technische hulpmiddelen en het gebruik als een gemeenschappelijke informatiecentrum, doel van het project.Naast het in het kostenoverzicht opgevoerde uitgaven voor het project, stellen de betrokken partners personeel ter beschikking (20 medewerkers GPT en 3 medewerkers Informatiesturing). Verder worden andere uitgaven voor de normale bedrijfsvoering van het GPT niet in rekening gebracht (werking van zendmasten, technisch netwerk, meer voertuigen, ...) als deze niet als kosten voor het projekt in de co-financiering aagereikt zijn. Het aandeel van de deelnemende partners bij de totale kosten van het project (personeelskosten ter grootte van ongeveer € 8.000.000, -, extra kosten voor aanschaf van voertuigen ter grootte van circa € 500.000, -, kantoorbenodigdheden en persoonlijke uitrusting van de werknemers ter grootte van ongeveer € 300.000, -, ...)bedragen hier enkele miljoenen euro's.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen