Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Gras groeit niet harder door eraan te trekken

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De J.C. Pleysierschool biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De school heeft met behulp van ESF diverse activiteiten ontwikkeld die de leerlingen voorbereiden op vervolgscholing of baan. Zo is het programma EQUIP erop gericht jongeren te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen denken en doen. Richting werkgevers investeert de school in de afstemming over de begeleiding. Deze kan nog wel eens tekort schieten. Ook in het vervolgonderwijs voldoet de begeleiding niet altijd. Het komt vaak voor dat oud-leerlingen in het vervolgonderwijs uitvallen. Dit wil de school veranderen door ook nadat de leerlingen van school zijn ambulante begeleiding te verzorgen. Daarnaast gaat de school met ROC’s in de regio nieuwe leerlijnen ontwikkelen die aansluiten bij de leerlingwerkplaatsen binnen de school.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen