Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 juni 2016 tot 31 mei 2019

 


Dagelijks pendelen duizenden werknemers – ook ‘grenswerkers’ genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Ondanks de vlotte verplaatsing zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht maken het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren behoorlijk complex. Via ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ worden grenswerkers de weg gewezen. Alle relevante informatie wordt ontsloten door de organisatie van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande èn nieuwe grensinformatiepunten deel van zullen uitmaken. 

In het kader van het project ‘Tendenzen zonder Grenzen’, uit Interreg IV, werd het Sectorbureau Grensarbeid opgericht als pilot. Het bureau nam de eerste initiatieven om grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling te faciliteren. ‘Grensinfovoorziening VL-NL’ haakt hier verder op in door het bureau verder uit te bouwen, zodat arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio nog efficiënter en effectiever gematcht kunnen worden.

Project verantwoordelijke
Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Belgische Zaken

Project partners
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Provincie Oost-Vlaanderen
Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Gemeente Bergen op Zoom
Dethon
EGTS Linieland van Waas en Hulst
Provincie Antwerpen
UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland
TUA West
Gemeente Eindhoven
Gemeente Maastricht

Meer informatie: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen