Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Grenzübergreifende Ökologische Verbindung / Grensoverschrijdende ecologische verbinding

Looptijd: van 1 januari 2018 tot 31 december 2021

Het project 'Grensoverschrijdende ecologische verbinding' loopt tot september 2020 en beoogt de ontwikkeling van een grensoverschrijdende ecologische verbindingszone, met als doel de natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa in Nederland te verbinden met het watersysteem en de natuurgebieden langs de Eems in Duitsland. Hierdoor ontstaat er een robuust, grensoverschrijdend natuurnetwerk waarin Europees beschermde soorten als otter, bever en ringslang zich kunnen verplaatsen. Door relatief eenvoudige inrichtingsmaatregelen in het tussengelegen gebied kunnen hier de natuurwaarden worden verstrekt. Op deze wijze ontstaat in oost-west richting een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden als 'ecologische schakel' tussen de Nederlandse natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland. Er ontstaat een robuust, grensoverschrijdend netwerk van 'gewone' en Natura 2000 natuurgebieden. Naast een ecologische inrichting zal worden onderzocht of er in hetzelfde tracé ook een recreatieve route kan worden ingepast. Gezien de ligging van enkele oude verdedigingswerken ('schansen') in het gebied zou dit mogelijk een aantrekkelijke wandelroute kunnen opleveren. Door de samenwerking in het project tussen Duitse en Nederlandse partijen vindt kennisuitwisseling en -ontwikkeling plaats; Nederlandse partijen leren in het project van de Duitse aanpak en omgekeerd.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen