Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Grenzübergreifendes Kulturnetzwerk Naturpark Moor-Veenland

Looptijd: van 1 juli 2020 tot 30 juni 2022

De acht musea in het Internationale Naturpark Moor-Veenland vormen een actief, grensoverschrijdend cultureel netwerk. Dit project draagt eraan bij dat het netwerk duidelijk hechter wordt en dat de meertaligheid van het aanbod een kwaliteitsimpuls krijgt. Om alle bezoekers een aantrekkelijk en hoogwaardig grensoverschrijdend aanbod te kunnen doen, worden de tentoonstellingen met hun informatie, films en rondleidingen allemaal tweetalig of zelfs drietalig gemaakt en komt er een gezamenlijke, tweetalige audiotour. Die audiotour heeft meteen een netwerkversterkende functie omdat er een gezamenlijk concept en een gedeelde database aan ten grondslag ligt. Het grensoverschrijdende cultuurnetwerk in Naturpark Moor-Veenland kan op die manier een aanbod opzetten dat optimaal onderling is afgestemd en beschikbaar is in twee talen zodat bezoekers van beide kanten van de grens doelgericht worden geïnformeerd over de verschillende regionale thema’s.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen