Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Grenzeloze Toeristische Innovatie (GTI)

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 juni 2019

Het grensgebied is voor gasten heel aantrekkelijk. Hier ontmoeten twee culturen elkaar. De buitenlandse markt dicht bij huis stelt echter hoge eisen aan het toeristische MKB. Het project stimuleert het MKB om know-how over de buitenlandse markt in Duitsland ofwel Nederland te verzamelen en uit te breiden. Daardoor kunnen ze nieuwe, kwalitatief betere toeristische aanbiedingen voor de buitenlandse gasten ontwikkelen. Met dit doel voor ogen worden toeristische actoren van beide kanten van de grens persoonlijk aangesproken zodat ze elkaar in het kader van bijeenkomsten of excursies kunnen leren kennen en hun ervaringen kunnen uitwisselen. In specifieke trainingen wordt bovendien de grensoverschrijdende kennistransfer versterkt. Ook worden individuele investeringen van het MKB in de markt over de grens gestimuleerd. Verder heeft het project een bemiddelende functie door dienst- en serviceketens tussen toeristische actoren in het grensgebied te laten ontstaan. In deze innovatieclusters ontstaan nieuwe verhandelbare en daarmee duurzame aanbiedingen. Om de potentiële gast te bereiken, is het nodig om de communicatie te bundelen. Daarvoor biedt het project passende platformen. Hier zijn regio overstijgende, overkoepelende merken voor de desbetreffende buurmarkt, jaarthema’s en doelgroepgerichte campagnes te noemen. Daarbij spelen nieuwe online strategieën net als locatiespecifieke diensten en centrale PR een rol. Altijd met het doel voor ogen om op lange termijn het aantal gasten, hun overnachtingen en bestedingen te verhogen, vooral door meer investeringen van het toeristische MKB en organisaties in de buurmarkt. Om deze doelen op een efficiënte manier te bereiken, worden ze door de partners regelmatig gemeten, geëvalueerd en bijgesteld om zodoende de effecten van de activiteiten in het hele projectgebied te optimaliseren.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen