Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Groen & Digitaal Maritiem Innovatie Ecosysteem N-NL (GDMIEN-NL)

Looptijd: van 15 september 2021 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

In dit project ‘Groen & Digitaal Maritiem Innovatie Ecosysteem Noord-Nederland (GDMIEN-NL)’ wil een consortium met als penvoerder Conoship International, een Noordelijk Maritiem Innovatie-ecosysteem organiseren en ontwikkelen, bestaande uit een groot aantal Noordelijke ‘lean&mean’ MKB-ers, enkele start-ups en groot-bedrijven, maritieme kennisinstellingen en vertegenwoordigende organisaties. Het initiatief is ontstaan vanuit de integrale visie dat de komende energietransitie in de scheepvaart enorme ontwikkelkansen biedt voor de kwijnende Noord-Nederlandse maritieme sector, maar uitsluitend in hernieuwde vormen van coöperatie in de waardeketens. De grote kansen kunnen alleen benut worden door onderlinge afstemming in het Innovatie-Ecosysteem, zowel voor ontwikkelen en gaan produceren van innovatieve hernieuwbare energiesystemen voor de schepen, als in het digitaliseren van de scheepsbouw-processen om al die nieuwe noodzakelijk emissie-arme schepen op zeer efficiënte wijze ook in Noord-Nederland te kunnen gaan bouwen. Om te komen van diesel-gedreven naar emissieloze schepen, zullen reeds aanwezige N-NL ‘groene-technologie’-ontwikkelaars en start-ups geïntegreerd moeten gaan worden in hernieuwde maritieme waardeketens van ontwerpbureau’s, werven, specialistische maritieme toeleveranciers en rederijen. Dit project creëert het innovatie-ecosysteem van waaruit nieuwe samenwerkingsstructuren ontwikkeld worden rond tenminste vier innovatieve technologieën voor de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie :
• Volledig elektrisch gaan varen op hernieuwbare Redox Flow batterij-technologie
• Grootschalige productie van VentiFoils XL, windvoortstuwingsunits voor schepen
• Varen op waterstof (H2) door ‘mariniseren’ van brandstof-cellen van 500 – 3000 kW
• CO2-afvang- en ‘vloeibaar-maak’-installaties aan boord van LNG-gedreven schepen
Door deze ontwikkelingen gecoördineerd te integreren in een grote innovatieslag ‘van analoog naar digitaal’ in de hele integrale N-NL scheepsbouw-waardeketen, wordt het mogelijk dat grote aantallen innovatieve emissieloze schepen hier in N-NL kosten-efficiënt gebouwd kunnen worden. Het creëren van hernieuwde coöperaties (oa. PPS) is essentieel voor digitalisering over de hele waardeketen, om te komen tot de benodigde bouwefficiency en kostprijs-verlaging. Beoogd worden een gezamenlijke digitale Robot-productielijn voor alle werven (‘Shared Facility’) en een FieldLab N-NL Shipbuilding 4.0 voor experimenteren met de innovatieve digitale productie-technologie.Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen