Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Groen Goud

Looptijd: van 1 april 2015 tot 31 augustus 2019

In het Euregiogebied is een betere inzet van biomassa voor duurzame energie een speerpunt. Eind 2014 zal in dit gebied de eerste standalone pyrolysefabriek in Europa worden opgestart. Pyrolyse is een techniek om olie uit biomassa te winnen. Pyrolyse olie kan toegepast worden als brandstof en als grondstof voor biobased materialen. Dit project is een samenwerking van twee hogescholen (De Saxionhogeschool uit Nederland en de Fachhochschule Munster uit Duitsland) en diverse MKB bedrijven uit Nederland en Duitsland. Zij gaan samenwerken aan verschillende innovaties voor het produceren van pyrolyse olie en hoogwaardige chemicali?n uit laagwaardige biomassa residuen ? zoals vergistingsresiduen en residuen uit de land- en bosbouw - via pyrolyse en fractionering.Het uiteindelijke doel van het project is tweeledig:? Het ontwikkelen van pyrolyse als toepassing voor laagwaardige biomassastromen zoals vergistingsresiduen en residuen uit de land- en bosbouw? Het benutten van de pyrolyse olie voor energiedoeleinden en opwerking tot hoogwaardige chemicali?nPyrolyse is een robuust proces, dat in principe zeer geschikt is om waardevolle grondstoffen uit laagwaardige biomassa te ontsluiten en verder te benutten voor biobased materialen. De in het project opgedane kennis zal uiteindelijk worden gebruikt voor de ontwikkeling van toepassingen waar pyrolyse olie of fracties daarvan als grondstof voor chemicali?n gebruikt gaan worden. Activiteiten in het project zullen uitgevoerd worden met het biomassaplein in Saarbeck (D), vanwege de beschikbaarheid van grote hoeveelheden biomassa residuen en een goede infrastructuur.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen