Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Groene Grondstoffen (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 januari 2010 tot 31 maart 2013
© Proefboerderij Rusthoeve

De afgelopen jaren is er een toenemende interesse voor nieuwe toepassingen van gewassen buiten enkel voedselproductie. Binnen het project is drie jaar onderzoek gedaan naar innovaties voor het gebruik van landbouwgewassen. Daarbij werd zowel gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van de vezels van gewassen (vlas, hennep en miscanthus), als biobrandstoffen (koolzaad, miscanthus en deder) en andere specifieke stoffen van planten die gebruikt kunnen worden bij voedingsmiddelen, zoals broccoli, prei, ui, yaconen en stevia. Zo zijn er oogstmachines ontwikkeld om de oogst van vezelhennep mogelijk te maken, met het oog op toepassing van de vezels in grote bouwprojecten als bruggen en viaducten. Een demonstratieteelt heeft het gewas yacon onder de aandacht gebracht als potentiële zoetstofleverancier, naast het inmiddels bekende stevia. Nieuwe ketenvorming werd binnen het project gestimuleerd, zodat lokale bedrijven uit verschillende sectoren vanaf nu aan elkaar zijn gekoppeld en intensiever samenwerken.

Het project is erin geslaagd delen van het bedrijfsleven in de grensregio ervan te overtuigen dat (afvalproducten van) groenten uiteenlopende innovatietoepassingen kunnen hebben die tot nu toe onbenut werden gelaten. Bijvoorbeeld stro van miscanthus bleek zowel een goede grondstof te zijn voor paddenstoelenteelt, als een nuttig onderdeel van constructieplaten.

Bekijk hier een filmpje over het project.

www.proefboerderij-rusthoeve.nl
www.biobasedgarden.nl
www.delphy.nl

Dit project werd uitgevoerd binnen Interreg IV Vlaanderen-Nederland.
Voor meer informatie: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen