Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Groene H2 versneller

Looptijd: van 1 april 2021 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Wereldwijd is een grote beweging aan de gang om klimaatverandering en het gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan. De overgang naar een duurzame energievoorziening moet hier een grote bijdrage aan leveren. Wereldwijd, maar ook op Europees, nationaal en regionaal niveau zijn grote ambities uitgesproken om deze overgang te bewerkstelligen. Groene waterstof neemt in al deze ambities een belangrijke plaats in als toekomstige energiedrager. Echter, de waterstofambities moeten nog wel worden ingevuld en dat vraagt om een enorme opschaling naar tientallen GW aan elektrolysecapaciteit de komende jaren. Op dit moment is de jaarlijkse capaciteitsgroei echter minder dan een GW. Daarbij komt dat voor deze ambities een enorme toename van duurzaam opgewekte energie uit zon en wind nodig is. Door het intermitterende karakter van deze bronnen, zijn er grote uitdagingen wat betreft leveringscontinuïteit en opslag.

ElecHydro wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening op het gebied van groene waterstof. Binnen dit valorisatieproject wordt een volgende generatie unieke 100kW stack op basis van de AEM technologie met een actief celoppervlak van 40 x 40 cm als kern van een uniek 200kW elektrolyse systeem ontwikkeld, gebouwd en getest. Het prototype wordt binnen het project getest en gedemonstreerd in zowel een test- als een operationele omgeving. De onderscheidende karakteristiek van het systeem is de regelbaarheid van 0 tot 100% waardoor het mogelijk is om zonder tussenkomst van een batterij een directe koppeling te maken met de intermitterende bronnen zon en wind. Hiermee kan een unieke oplossing worden geboden voor de huidige en toekomstige congestieproblemen in gebieden met een beperkte elektriciteit-infrastructuur in zowel binnen- als buitenland. Het resultaat van het project is dat ElecHydro een unieke en nieuwe innovatieve stack heeft ontwikkeld waarmee unieke innovatieve electrolysers geproduceerd kunnen die m.b.t. productspecificaties de huidige concurrerende technologieën op korte termijn overtreft in prestatie en systeemprijs (zie hiernaast en bijlage 4) en waarmee grootschalige productie van goedkope groene waterstof mogelijk wordt. Daarnaast leidt de ontwikkeling van het innovatieve elektrolyse systeem tot een reductie van het gebruik van edele metalen waardoor grootschalige toepassing van een regelbare technologie binnen bereik komt. Hiermee kan ElecHydro een unieke positie verwerven in de booming waterstofmarkt en een doorbraak bewerkstelligen in de opschaling door goedkope groene waterstof binnen handbereik te brengen.


Een succesvolle valorisatie van het prototype binnen dit project is voor ElecHydro noodzakelijk voor de volgende stap richting marktintroductie. ElecHydro wil na het valorisatieproject opschalen en de assemblage en productie van de innovatieve electrolyser gaan vormgeven. Het verwacht binnen 4 jaar te groeien naar een onderneming met een productievolume van 200MW en een geprognotiseerde omzet van €90 miljoen. Daarbij zullen op termijn meer dan 60 directe arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Als productielocatie heeft ElecHydro bewust gekozen voor Noord-Nederland (Emmen). Dit omdat Noord-Nederland als Hydrogen Valley stevig inzet op de Noordelijke waterstofeconomie en er veel kennis en kunde is (met name ook bij de aan de olie- en gasbedrijven verwante bedrijven in de regio Emmen) door de grote olie- en gassector.

Noord-Nederland heeft met de ontwikkeling van deze volgende generatie AEM electrolyser een parel in huis die uniek is in de wereld en die daarmee invulling geeft aan de ambities van Noord-Nederland als Hydrogen Valley. Daarnaast draagt deze ontwikkeling bij aan het bevorderen van het crisisherstel in het licht van de Covid-19 pandemie door als mkb-partij te blijven inzetten op innovatie en te zorgen voor significante en structurele regionale werkgelegenheid. Deze vacatures kunnen worden ingevuld door medewerkers die nu in Noordelijke gasindustrie werken en de komende jaren hun baan zien verdwijnen. Tot slot draagt de ontwikkeling van ElecHydro bij aan de energietransitie en het verminderen van grondstoffengebruik doordat de innovatie van ElecHydro waterstof produceert die kan worden ingezet als grondstof voor chemische producten, als brandstof voor industriële processen, als brandstof voor transport en om gebouwen te verwarmen in plaats van met gas. Dit is ook voor de regio Emmen relevant.


Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen