Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Groene meststoffen in Fryslan (GREENIFY)

Looptijd: van 1 mei 2021 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Op de Energiecampus Leeuwarden ontwikkelt BioLNG ECL een installatie om mest en andere bio-grondstoffen te verwerken tot circulaire producten (bioLNG, vloeibare bio-CO2, schoon water en groene meststoffen uit digestaat). Het doel van GREENIFY is (1) het opwaarderen van het restproduct van de BioLNG installatie (digestaat) tot groene meststoffen en organische bodemverbeteraar en (2) het testen van de groene meststoffen en organische bodemverbeteraar in de praktijkomgeving om de landbouwkundige eigenschappen en (positieve) bodem- en milieu effecten te valideren en inzicht in de acceptatie en het gedrag van de potentiële eindgebruikers te verkrijgen.

Het project zal onder verantwoordelijkheid, coördinatie en toezicht van penvoerder BioLNG ECL BV samen met DLV Advies, Delphy en Wassenaar worden uitgevoerd. Verder zal de WUR en Dairy Campus als kennispartner worden ingeschakeld in het project. Om de doelstelling van het project te behalen, zullen de partners de volgende projectactiviteiten uitvoeren:
1. Ontwikkelen van groene meststoffen en organische bodemverbeteraar uit digestaat
2. Testen van groene meststoffen en organische bodemverbeteraar in de praktijkomgeving
3. Flankerende activiteiten (wet- en regelgeving mestbeleid, landbouwers als ambassadeurs verbinden aan het project en communicatie en kennisdisseminatie)

De bouw van de BioLNG installatie zal eind 2021 starten en vanaf eind 2022 operationeel zal zijn. De projectpartners zullen eerst met digestaat uit de markt de projectactiviteiten uitvoeren. Zodra de BioLNG installatie operationeel zal het digestaat uit de BioLNG productie worden opgewaardeerd tot groene meststoffen en organische bodemverbeteraar.

Op de Energiecampus Leeuwarden zal er in 2023 45.000 ton groene meststoffen per jaar worden geproduceerd. Deze productie is goed voor meer dan 10.000 hectare. Dit komt overeen met zo’n 200 melkveeboerderijen (gemiddelde oppervlakte van 52,1 ha per melkveeboerderij) of 250 akkerbouwbedrijven. De productie en afzet van groene meststoffen is een inkomstenbron, maar de business case van BioLNG ECL plant wordt voor een significant deel bepaald door afvoerprijs van digestaat (€2,5 mln. per jaar). Met GREENIFY wordt ruim € 1,7 mln. per jaar bespaard vanwege de inkomsten van de groene meststoffen en besparing van de afvoerkosten van het digestaat.


Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen