Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Groene Waterstof Booster

Looptijd: van 1 maart 2019 tot 30 juni 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Groene waterstof is een kansrijke energiedrager die kan uitgroeien tot een nieuwe noordelijke kracht en economische en maatschappelijke impact. Waterstof staat in het Klimaatakkoord als belangrijk sectoroverstijgend thema (cross-sectoral integration). Noord-Nederland heeft kennis, kunde en ervaring met aardgas en duurzame energie. Daarmee is Noord-Nederland relevant voor de Nederlandse en Noordwest-Europese energievoorziening. Er is commitment van de Noord-Nederlandse industrie, MKB, kennisinstellingen én overheid, met langjarige samenwerking tussen deze partijen, om deze groene waterstofmarkt te ontwikkelen. Om uiteindelijk de grote investeringen voor de grootschalige introductie te kunnen legitimeren, zijn er bredere toepassingen nodig die tastbaar in onze regio ontwikkeld worden.

Veel industriële bedrijven en het MKB werken aan het benutten van dezelfde marktkansen met waterstof en merken dat ze dat niet alleen kunnen. Er is behoefte en bereidheid om samen te werken en te innoveren in het pre-competitieve speelveld. De ervaring leert ook dat dit soort samenwerking niet vanzelf gaat. Onderling vertrouwen is belangrijk, net als het concreet maken van de aanpak en de resultaten door het proces actief te begeleiden. Op dit moment zijn er ruim honderd initiatieven (ideeën, plannen en haalbaarheidsstudies) op het gebied van water-stof, projectoverzichten die verzameld worden door de New Energy Coalition. Voor veel daarvan zijn vergelijkbare voorbereidingen, zoals consortiumvorming, projectontwikkeling, planning en financiering, nodig.

In Noord-Nederland is medio 2017 het HydroGreenn netwerk met ruim 15 in waterstof geïnteresseerde bedrijven gestart. Ze werken kort-cyclisch aan concrete vraagstukken en met natuurlijke beslismomenten om bij te stellen, door te gaan of te stoppen. Daarbij wordt veel geleerd. Deze nieuwe vorm van samenwerken, met als doel het benutten van de marktkansen van water-stof te benutten, is succesvol. De werkwijze van HydroGreenn is uniek (bottom-up, vertrouwen, open, concreet en kort-cyclisch, leren en doen) en heeft een aanzuigende werking op anderen. Deze werkwijze heeft zich ook al vertaald in een samenwerkingsproject waaruit een subsidie-aanvraag bij RVO is voortgekomen. Er is veel belangstelling van marktpartijen in Noord-Nederland om met waterstof aan de slag te gaan. Een aantal HydroGreenn leden wil het momentum nu benutten door de “Groene Waterstof Booster” op te richten om:
1. Partijen en initiatieven te verbinden, de innovatie in de waterstofketen te versnellen en te verduurzamen middels groene waterstof, en duurzame groei en werkgelegenheid te realiseren.
2. Een open innovatie klimaat te creëren en waterstof te promoten om de regio te laten uit-groeien tot een innovatie-ecosysteem voor transitie naar groene waterstof.
3. Een omgeving, kennis en technologie te bieden voor het vakonderwijs.

Groene waterstof heeft de potentie om een belangrijke component te zijn voor de energie-voorziening van heel Nederland en Noordwest-Europa. In Noord-Nederland zijn alle elementen aanwezig om grootschalige duurzame opwek te converteren in waterstof: grootschalige productie van wind op zee (deze groene stroom is een essentiële groene grondstof waaruit groene waterstof kan worden gemaakt), hoogspanningsvoorzieningen, energiecentrales en kennis en kunde.

De Groene Waterstof Booster is een initiatief van een consortium van Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, VNO-NCW MKB Noord, New Energy Coalition, Stork-Fluor, Rendo, BAM Infra, DNV GL, KIWA, NAM, Emmtec en TCNN. Zij doen hiermee een investering en nemen het voor-touw om een state of the art en uniek open innovatie-ecosysteem neer te zetten waaraan iedere industrie, MKB’er, overheid of kennis- en onderwijsinstelling mee kan doen.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen