Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Groningen Digital Business Center

Looptijd: van 1 juni 2017 tot 31 mei 2020
Plattegrond van de locatie van het project

De Noordelijke Online Ondernemers (NOO) is een collectief van ruim 40 in Noord-Nederland gevestigde ondernemers. De sector kent een sterk groeiende vraag naar academisch geschoolde experts op het gebied digital science en big data. (in de bijlage .. is een lijst met deelnemende ondernemingen opgenomen).
NOO heeft een verzoek gericht aan de Rijksuniversiteit om te helpen om dit tekort te verhelpen. Deze aanvraag richt zich dan ook op het gezamenlijk oprichten van een nieuw center voor digitaal ondernemerschap Groningen Digital Business Center. De Noordelijke Online Ondernemers werken binnen dit centrum samen met de RuG (meer specifiek met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Faculteit Science en Engineering).
De hoofddoelstelling van het GCDB is dat de Noordelijke Online Ondernemers samen met de Rijksuniversiteit Groningen bijdragen aan een structurele versterking van de digitale sector in Noord Nederland. Het samenwerkingsverband richt zich voorts op kennis ontwikkeling, het opleiden van young professionals voor en kennis-deling in de digitale sector.
De RUG bouwt hiermee aan nieuwe opleidingsmogelijkheden en onderzoekscapaciteit waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de samenwerkingspartner. Het onderwijs aanbod zal binnen het GCDB continu worden geëvalueerd op basis van veranderingen in de markt en internationale benchmark met buitenlandse universiteiten.

Binnen het GCDB zal hiervoor
1) een kennisplatform worden opgezet,
2) match making tussen Noordelijke digitale MKB-bedrijven en studenten worden gerealiseerd,
3) opzet van een multidisciplinair praktijk gedreven onderzoek onderzoek agenda rond digitalisering in samenwerking met Noord Nederlandse ondernemingen in de digitale sector worden opgezet en
4) een nieuwe multidisciplinaire onderwijsprogramma rond digitalisering aan de Rijksuniversiteit Groningen en specifiek binnen de Faculteiten Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de Faculteit Science and Engineering (FSE) worden ontwikkeld.


Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen