Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Groningen Engineering Business Center, GEBC

Looptijd: van 1 januari 2018 tot 31 december 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Groei technisch georiënteerd Noord Nederlandse bedrijfsleven stagneert door schaarste technisch talent
Het (MKB) bedrijfsleven moet het groeivermogen van de Noord-Nederlandse economie verhogen. Het MKB staat hierbij voor de taak om vernieuwende innovatieve oplossingen te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen waarbij de focus in Noord-Nederland ligt op de bekende thema’s (biobased economy, gezondheid, agro-food, energie, chemie, HTSM (sensortechnologie) en water). Hierbij is menselijk kapitaal het belangrijkste middel om te komen tot waardevolle toepassingen en een gezonde economische groei. Het opbouwen en onderhouden van netwerken tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen is voor de opbouw van een goede kennisinfrastructuur van groot belang. Hierbij zijn goed opgeleide mensen cruciaal. Een stijgend aantal vacatures voor hoogopgeleide technici en ingenieurs bij vooral het regionale MKB is steeds moeilijker in te vullen. Het tekort aan technisch specialistisch personeel in Noord-Nederland neemt toe waarmee op termijn de groei wordt bedreigd. Dit tekort wordt verder versterkt door de zogenaamde brain-drain: pas afgestudeerde technologen en ingenieurs verhuizen van Noord-Nederland veelal naar de Randstad. Als gevolg hiervan moeten werknemers uit andere regio’s en landen “weggelokt” worden, hetgeen voor vele een grote stap betekent.

Het technische ecosysteem Noord Nederland op WO niveau werkt niet optimaal.
Veel WO studenten kennen de mooie bedrijven in Noord Nederland niet goed genoeg en veel bedrijven kennen de mogelijkheden van de RuG niet goed genoeg. Voor velen is het nog steeds een verrassing dat de RUG ook ingenieurs op “de markt zet” Ook verlaten veel studenten de regio na hun studie omdat de perceptie bestaat dat er weinig interessante banen en werkgevers zijn. Wellicht is dit onderdeel van het Noordelijk DNA om PR wat te laagdrempelig in te zetten, maar dit onderlinge “elkaar niet goed kennen” is een hobbel om het ecosysteem te laten werken zoals dat in andere landsdelen wel lukt.

Hoe kan het Noord Nederlandse technische georienteerde ecosysteem op WO niveau wel optimaal gaan functioneren?

Om bovenstaande uitdagingen aan te gaan wordt het Groningen Engineering Business Center (GEBC) opgericht en gefaseerd uitgebouwd.

De hoofddoelstellingen van het GEBC zijn tweeledig:
• Onderwijs
o Het opzetten en uitvoeren van Engineering Mastertracks. Het idee is dat hiermee meer studenten voor een technisch georiënteerde vervolgstudie binnen de RuG kiezen en daarmee behouden blijven voor loopbaanstappen in deze regio. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de tracks Advanced Instruments en Smart Factories. Dit past ook in het grotere, toekomstige plaatje dat de RuG de ambitie heeft om de 5e TU in Nederland te worden.
o Het realiseren van 300 WO Engineering stages/afstudeer/onderzoekplekken. Het idee is aanjagen en uitvoeren van professionele stages/afstudeerplekken de wederzijdse onbekendheid van bedrijven vs studenten en bedrijven vs RUG actief wordt opgelost. Hiertoe wordt een expertise platform (E-portfolio systeem) voor match-making opgezet
o Uitwisselprogramma; het opzetten en realiseren van professionele en actuele workshops, lezingen, bedrijfsbezoeken, seminars op inhoudelijke engineering topics. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om mensen uit het bedrijfsleven gastlessen in onderwijsprogramma’s te laten verzorgen. Dit allemaal bedoeld om wederzijds intensiever elkaar te leren kennen.

• Onderzoek
o Het realiseren van een Engineering georiënteerd Professional Doctorate Engineering programma. Het idee is dat er een programma komt van toegepast onderzoek dat goed aansluit bij de onderzoekbehoefte van het technische georiënteerde Noord Nederlands bedrijfsleven. Ook hiermee wordt de onderlinge onbekendheid verder verkleind. Middels enquêtes bij de aangesloten bedrijven wordt de toekomstige vraag naar hoogopgeleide technologen in kaart gebracht. Deze data worden gebruikt om het curriculum van nieuwe en bestaande onderwijsprogramma’s op te zetten en te verbeteren. Hierbij kan het Noordelijk MKB via het GEBC input op het curriculum van de op te zetten opleidingen hebben.

Het GEBC wordt als samenwerking tussen de RUG, via het bestaande Groningen Engineering Centre (GEC), en een 7 tal bedrijfscooperaties georganiseerd.

Het GEC is een overkoepelende organisatie van een 40-tal onderzoeksgroepen van de RUG, die allen raakvlakken hebben met engineering. De bedrijfsorganisaties vertegenwoordigen circa 150 MKB’s. De in deze coöperaties deelnemende bedrijven hebben hun business o.a. op de gebieden van Agro-Food, Chemie en Polymeren, Energie, Machinebouw, Mechatronica, Robotica, Medische Technologie, Geneesmiddelen, Bouw, High Tech Materialen, etcWist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen