Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Gärtners Grüner Daumen

Looptijd: van 1 januari 2020 tot 30 juni 2022

De productie van sierplanten en groenten is een belangrijke economische activiteit in de regionale tuinbouw langs de Duits-Nederlandse grens. Toenemende loonkosten, een tekort aan geschoolde werknemers, internationale concurrentie en toenemende kwaliteitseisen van marktpartijen en consumenten zetten de branche echter steeds meer onder druk. Bedrijfsleiders moeten steeds meer als tuinbouw-'managers' gaan werken. Het project 'De Groene Vingers van de Tuinder' wil een bijdrage leveren die zal leiden tot een merkbare verbetering en ontlasting in hun dagelijkse praktijk. Digitalisering en in het bijzonder kunstmatige intelligentie of machine learning-technieken kunnen kleinere bedrijven helpen hun concurrentievermogen te vergroten.De kern van het project is de ontwikkeling van een zelflerend 'Decision Support System (DSS)'. Hiertoe worden activiteiten gedurende de teelt eerst met sensoren vastgelegd en automatisch gedocumenteerd. Met behulp van machine learning-methoden worden vanuit de gegenereerde waarnemingen relaties gelegd tussen de huidige en historische omgevings-meetwaarden (klimaat, licht, plant, bodem) aan de ene kant en de genomen beslissingen in de teelt (bemesting, irrigatie, klimaatverandering, enz.) aan de andere kant, om er regels uit te kunnen afleiden. In de trainingsfase kan een interactie van het systeem met de teler er als volgt uitzien: 'Als in het verleden vergelijkbare omstandigheden in de kas en op de plant heersten, dan heb je in 80% van de gevallen voor alternatief A, 15% voor B en in 5% voor C gekozen. Wil je A opnieuw kiezen? '(Dergelijke voorstellen kennen wij in soortgelijke systemen bv van online winkel Amazon). Daardoor leert de DSS voortdurend en kan het na een bepaalde tijd automatisch de noodzakelijke acties initiëren en de teler alleen nog informeren. Ook kan het systeem bij veranderd gedrag in de productie zelf regels afleiden, bijvoorbeeld als er een nieuwe kweek wordt opgezet.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen