Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

GTI 2

Looptijd: van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022

De toeristische sector staat voor grote uitdagingen. De digitale ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de consument verwacht op maat toegesneden toeristisch aanbod. Toeristische ondernemingen en organisaties dienen in te spelen op de branche specifieke trends en vernieuwingen. Big Data, User Generated Content en implementatie van innovatieve mogelijkheden (bijv. video content, influencer marketing, Augmented en Virtual Reality, etc.) langs de Customer Journey zijn sleutelbegrippen, die de ontwikkelingen in de komende jaren bepalen. Deze begrippen vormen de drie pijlers van deze subsidie aanvraag ?GTI 2? .De succesvolle activiteiten van GTI worden doorontwikkeld en aangevuld met maatregelen die inspelen op de laatste eisen en passende trends in de toeristische markt en de analyse van relevante big data. MKB in de toeristische sector, die nog steeds te maken hebben met belemmeringen voor de toegang tot de buurlandmarkt, worden gesteund bij het overwinnen van bestaande belemmeringen en het vergroten van hun innovatiecapaciteit door op maat gesneden opleiding, advies en grensoverschrijdende samenwerking in clusters. De bestaande platforms 'Das Andere Holland' en 'Geheim over de grens' worden vernieuwd in het kader van een digitaliseringsoffensief en aangescherpt op basis van analyse Big Data. Ze dienen het toeristische MKB en toeristische organisaties niet alleen als communicatieplatform, maar ook als blauwdruk in hun zoektocht naar antwoorden op de huidige uitdagingen vanuit de markt.Het projectdoel is de toename van het aantal bezoekers, overnachtingen en bestedingen uit het buurland door ondernemers en organisaties fit te maken voor de grensoverschrijdende uitdagingen en ze hier zelfstandig mee aan de slag kunnen. De combinatie ? ondersteuning van het regionale MKB en de grensoverschrijdende samenwerking om de uitdagingen gezamenlijk aan te gaan ? vormt de grote meerwaarde van het project.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen