Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

H2 Chance

Looptijd: van 1 november 2020 tot 1 juni 2022

Het project is een gezamenlijk initiatief van drie Nederlandse en drie Duitse organisaties (4 MKB's, een onderzoeksinstituut en een provincie), die samen onderzoek, activiteiten en public relations uitvoeren om de klimaatimpact van biogasinstallaties te verbeteren. Het verhogen van de efficiëntie van biogasinstallaties aan beide zijden van de grens door middel van het principe van H2-injectie is een essentieel aspect. De noodzaak hiertoe vloeit voort uit de toegenomen concurrentie om grondstoffen en de aanscherping van het vergoedingssysteem in NL en D.Het principe is gebaseerd op het invoeren van waterstof in een vergister. De waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyse met elektriciteit uit een duurzame bron. De waterstof wordt duurzaam geproduceerd in twee testinstallaties (één in Nederland, één in Duitsland) en op verschillende manieren aan de vergister toegevoerd. Het doel is om de biogasproductie efficiënter te maken door middel van een biochemisch proces; dit geeft het geproduceerde gas een hogere kwaliteit (meer CH4 en minder CO2) en de benodigde biomassa-input per geproduceerde eenheid biogas is lager. Naast waterstof wordt ook zuurstof geproduceerd tijdens de elektrolyse. De zuurstof wordt ook gebruikt om het rendement in de fermenter en in de WKK-motor te verhogen. Op basis van praktijkonderzoek zal het project laten zien hoe dit technisch en organisatorisch het beste kan worden gedaan tegen de achtergrond van de verschillende omgevingsfactoren in beide landen. Onderdeel van het project is ook de overgang naar een situatie waarin dit principe in onze regio op grote schaal wordt toegepast. De bedrijven zullen worden aangesproken en de energie- en economische factoren zullen worden berekend.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen