Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

H2essenpoort | Demo @ RWZI

Looptijd: van 15 december 2021 tot 31 december 2023

Om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen, zal duurzame opwek, maar tevens de inzet van klimaatneutrale energiedragers in de mibiliteit, bouw/infra etc. de komende jaren flink moeten worden opgeschaald. Een kosteneffectieve verdergaande verduurzaming van ons energiesysteem is alleen mogelijk indien en voor zover flexibiliteit aan dit energiesysteem wordt toegevoegd. De “conversie” van elektronen door middel van elektrolyse van water naar goed te bufferen moleculen (in dit geval waterstof) kan de gewenste flexibiliteit bieden, en biedt vanwege de aard van de energiedrager mogelijkheden voor hoogwaardige toepassing ten behoeve van zero emissie mobiliteit, feedstock, (mobiele) werktuigen, etc.
Binnen het initiatief “H2essenpoort | Demonstratie Setup @ RWZI” wordt door de partners H2-GO en Waterschap Drents Overijsselse Delta samengewerkt aan de realisatie en demonstratie van een Modulaire en Opschaalbare Demonstratie Setup op RWZI Hessenpoort. De Demo Setup bestaat uit opwek d.m.v. elektrolyse, opslag en mobiel vulpunt voor waterstof gecombineerd met een slimme benutting van de nevenproducten pure O2 en warmte in het waterzuiveringsproces op de RWZI. Deze Setup staat daarmee model voor grootschaliger decentrale waterstofproductie, buffering en toepassing, welke wordt geoptimaliseerd op basis van gewenste ruimte en capaciteit voor inpassing van hernieuwbare energie en onbalans problematiek, en lokale behoefte aan groene waterstof.
Dit demonstratieproject wordt breed ondersteund door lokale ondernemers, duurzame energie ontwikkelaars en tevens Gemeente en Provincie. Deze steun wordt nadrukkelijk onderbouwd met en door een groot aantal LOI’s die als steunverklaringen met waar mogelijk concrete indicatieve toezeggingen inzake waterstofafname door de lokale partners zijn afgegeven.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen