Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

H2Haarlem

Looptijd: van 15 februari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Introductie
De aanvraag wordt gedaan door GP Groot brandstoffen en oliehandel bv uit Heiloo. GP Groot brandstoffen en oliehandel is naast GP Groot inzameling, GP Groot recycling en GP Groot infra & engineering één van de vier bedrijfsonderdelen van GP Groot. De activiteiten binnen de GP Groot groep lijken heel divers, maar hebben één streven gemeen: samen werken aan een circulaire, energie neutrale en klimaatbestendige toekomst. Duurzame energie en emissievrije mobiliteit, dat is het einddoel. Onze ambitie is het leveren van brandstof en energie uit hernieuwbare bronnen en door onszelf ingezamelde afvalstromen.

Aanleiding
Door de uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat groeit de vraag naar duurzame mobiliteit. De komende jaren zal met name in stedelijk gebied de focus liggen op de transitie naar zero emissie transport. De stad is het hart van de economie en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Dit gaat helaas ten koste van de leefbaarheid van de steden.
Voor binnenstedelijke zero emissie distributie zijn er twee oplossingen: batterij-elektrische en waterstof-elektrische aandrijving. Rijden op waterstof is een schone en duurzame mobiliteitsoplossing die voordelen biedt ten opzichte van batterij elektrisch aangedreven voertuigen. Met name bij binnenstedelijke distributie waar de energievraag hoog is zijn waterstof-elektrische voertuigen kansrijk.

De ambities en de verwachtingen van de rol van waterstof als belangrijke energiedrager binnen de mobiliteit en de energietransitie zijn groot. De opkomst van waterstof als brandstof worstelt echter met het bekende kip-en-ei probleem, dat als gevolg van de coronacrisis alleen maar groter te worden. De bouw van de waterstoftankinfrastructuur vergt grote investeringen waardoor het aantal stations in Nederland nog beperkt is. Zonder een goede infrastructuur en verkrijgbaarheid van waterstof investeren bedrijven niet in waterstofvoertuigen, zonder waterstofvoertuigen is er geen business case voor de exploitatie van een waterstoftankstation. En zonder afzet van waterstof is er geen incentive voor de productie van groene waterstof.

Doelstelling
Hoofddoelstelling van dit project is: De realisatie van een 350 & 700 bar waterstoftankstation op de Waarderpolder in Haarlem

Subdoelstellingen hierbij zijn:
• Het kip-en-ei probleem met betrekking tot het rijden op waterstof in de regio Haarlem doorbreken.
• Verlagen van de waterstof pompprijs door het verlagen van de logistieke en operationele kosten.
• Schaalbaar maken van waterstoftankinstallaties door de inzet van hogedruk 500 bar bundels.
• Afzetvolume creëren waardoor de productie van groene waterstof uit hernieuwbare bronnen haalbaar wordt.
• Het dissemineren van kennis en communiceren over dit project.

Activiteiten
Binnen deze aanvraag, het realiseren van een nieuw waterstoftankstation an sich, is geen sprake van een samenwerkingsverband. Binnen het bredere project, buiten de aanvraag, is wel degelijk sprake van samenwerking met verschillende instanties en bedrijven. In Noord-Holland worden er, in samenwerking met GP Groot, op verschillende locaties initiatieven voor de productie van groene waterstof ontwikkeld. Voor de afzet van deze waterstof is er behoefde aan lokale waterstoftankstations. Hierdoor kan een volwaardige lokale keten ontstaan: er is voldoende lokale waterstofproductie om het waterstoftankstation in Haarlem van waterstof te voorzien, en vervolgens (lokale) voertuigen op waterstof te laten rijden.

De waterstof economie is nog in ontwikkeling. Het project omvat de realisatie van een waterstoftankinstallatie en draagt hiermee bij aan emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen. Het project draagt bij aan de ontwikkeling van een groene economie en sluit aan bij de actielijn 2 Groen Regionaal van de REACT EU regeling. In het programmafiche REACT-EU staat dat waterstof kansrijk wordt geacht om een belangrijke bijdrage te leveren aan de vergroening van de economie.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen