Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

H2Watt

Looptijd: van 1 juli 2019 tot 30 september 2021

De gebruik van waterstof (H2) wordt beschouwd als belangrijkste sleuteltechnologie voor de toekomst. Waterstof is een kleurloos, reukloos, gifvrij gas dat als energiedrager kan worden gebruikt. Op dit moment zijn er slechts gedeeltelijk ontwikkelde, geteste, verkoopbare, economisch interessante technologie?n en methoden voor de productie, de opslag, het transport en het gebruik van waterstof. Met name ontbreekt het echter aan de combinatie van afzonderlijke componenten om een totaalsysteem te vormen en aan strategie?n voor een modulaire structuur van een waterstofketen die achtereenvolgens een continue toepassing dient. Toepassingsgebieden zijn onder meer warmte- en elektriciteitsverzorging en andere industri?le toepassingen te land, de woningbouw en multimodaal transport alsmede het gebruik als brandstof voor de scheepvaart. Het H2Watt-project heeft tot doel de economie aan weerszijden van de grens, over de sectoren heen, voor te bereiden op de nieuwe eisen en mogelijkheden die voortvloeien uit de introductie van de sleuteltechnologie waterstof en ook de technologische (verdere) ontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van de waterstofeconomie te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van casestudies voor Ameland (NL) en Borkum (D) als voorbeelden. H2Watt richt zich op de volgende activiteiten:- Ontwikkeling van een waterstof laboratorium en testinfrastructuur - Gebruik van de laboratorium en testinfrastructuur van de door de partners gewenste systeemontwikkelingen, maar ook als demonstratieplatform voor componenten en systemen voor overige bedrijven en instellingen (staat open voor MKB's)- (Verdere) Ontwikkeling van marktgerichte milieutechnologie?n, hoogtechnologische systemen, componenten en materialen (bv. gebruik van micro- en Nano materialen en innovatieve metaal- en oppervlaktelegeringen)- Procesontwikkeling en modellering van een waterstof-waardeketen (incl. Life-Cycle-Assessment) - Ontwikkeling van technologieconcepten

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen