Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Habitat Euregio (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 juli 2010 tot 1 juli 2013

Dertien natuurorganisaties in Limburg, België en Duitsland gaan samen aan de slag om de landschappelijke verbindingen tussen de grotere natuurgebieden en nationale parken in de grensstreek te versterken. µ   Binnen dit project - dat Habitat Euregio heet - wordt het ecologisch netwerk verbeterd en een duurzame samenwerking tussen natuur- en landschapsbeheerders over de grenzen heen tot stand gebracht.     In een gebied van circa 800 ha worden beheer- en inrichtingsmaatregelen genomen en onderzoeksprogramma’s opgestart om de verbreiding van rivierkreeften, beekmosselen, amfibieën, vleermuizen en aansprekende diersoorten als de lynx, otter, hazelmuis en grauwe klauwier te bevorderen.   Zo wordt over de grenzen samengewerkt om de uitwisseling van dierpopulaties tussen geïsoleerd gelegen leefgebieden te vergroten. Dienst Landelijk Gebied treedt op als projecttrekker.   Andere Nederlandse partner in dit project: - Provincie Limburg NL Postbus 5700, NL-6202 MA Maastricht Limburglaan 10, NL-6229 GA Maastricht Contactpersoon: Ger Driessen (gedeputeerde) ghm.driessen@prvlimburg.nl   - Stichting Ark Postbus 21, NL-6997 ZG Hoog heppel Desteijnstraat 40, NL-6367 DA Voerendaal Contactpersoon: De heer Wouters Helmer (directeur) wouters.helmer@ark.eu   - Vereniging Natuurmonumenten Schaapskooiweg 99, NL-6414 EL Heerlen Postbus 9955, NL-1243 ZS 's Graveland Contactpersoon: De heer Teo Wams (directeur natuurbeheer) t.wams@natuurmonumenten.nl   - Stichting IKL Postbus 154, NL-6040 AD Roermond Godsweerderstraat 2, NL-6040 AD Roermond Contactpersoon: De heer Henk Schmitz (technische directeur) h.schmitz@ikl-limburg.nl

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen