Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Harbour Oil - Plastic Waste to Chemicals

Looptijd: van 16 februari 2021 tot 1 november 2022
Plattegrond van de locatie van het project

In de afvalmarkt bestaat dringend behoefte aan een geschikte wijze om naast mechanische recycling van plastics, die qua volume binnen de EU haar limiet heeft bereikt, eveneens niet mechanisch recyclebare plastics op een hoogwaardige en vooral duurzame wijze in grotere volumes te kunnen verwerken. Voorbeelden van kunststofafvalstromen die moeilijk of zelfs niet mechanisch te recyclen zijn, betreft resp. maritieme, gemengde en vervuilde kunststoffen alsmede meer-laags voedselplastics.

Voor Harbour Oil BV (= HO) en haar aandeelhouders betreft deze geconstateerde marktbehoefte een voldoende reden om te streven naar een efficiënte plastic recycling (op chemische wijze) middels het creëren van een circulaire oplossing door nauwe samenwerking binnen een nieuwe waardeketen. Gebleken is dat daarvoor weliswaar een geschikte katalytische de-polymerisatie technologie voorhanden is maar dat de stap richting de realisatie van een installatie op praktijkschaal nog wel de nodige voeten in de aarde heeft.

HO richt zich primair op plastic afval waarvoor geen hoogwaardige recyclingprocessen beschikbaar zijn. Daarom vormt HO een complementaire benadering t.o.v. mechanische recycling. Uiteindelijke doel van HO is het totstandbrengen van een (voor alle betrokken partijen in de kunststofketen) bedrijfseconomisch verantwoord en vernieuwend circulair concept t.b.v. beoogde verwerking van betreffende kunststofpolymeren. Binnen de kaders van dit REACT-EU project wordt daarvoor het fundament gelegd en de doelstelling van dit REACT-EU project betreft derhalve het wegnemen van resterende belemmeringen richting de investeringsfase.

Hoewel de uitgangspunten van de gepatenteerde pyrolysetechniek uit India, genaamd thermisch katalytische de-polymerisatie (als een voorbewerking voor chemische recycling), zonder meer goed zijn en dit in de afgelopen jaren ook al nader is onderbouwd middels een succesvolle testfaciliteit in Moerdijk, blijkt deze bestaande technologie vooralsnog niet toereikend voor zinvolle toepassing in de Europese markt. Enerzijds zal de verwerkingscapaciteit substantieel omhoog moeten en anderzijds zal de uitkomst een hoogwaardige pyrolyse-olie dienen te zijn t.b.v. mogelijke afzet richting grote marktspelers in de chemische industrie. Dit vereist een significante upgrading van het proces door o.m. een voorbehandelingsstap. Via chemische recycling kunnen nadien door de afnemers uit de chemische industrie nieuwe producten, w.o. kunststoffen, worden gefabriceerd.
Eerst is het voor HO echter van belang om via een zorgvuldig uitgevoerd haalbaarheidstraject te komen tot een gedetailleerd procesontwerp, het gewenste inzicht in de te verwachten milieueffecten (daarbij eveneens rekening houdend met de veronderstelde variatie in de feedstock) en uiteraard een solide fundament te creëren voor de beoogde procesinstallatie op praktijkschaal in het Haven Industrieel Complex in Rotterdam. Dat betreft dan ook de meest relevante doelstelling, die met ondersteuning vanuit REACT-EU gerealiseerd dient te worden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen