Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Health (Pro)Fit

Looptijd: van 1 januari 2020 tot 31 maart 2022

Kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) staan aan beide zijden van de grens voor dezelfde uitdagingen van demografische en sociale veranderingen. Dit gaat gepaard met lasten voor werkgevers (bv. tekort aan geschoolde arbeidskrachten/behoefte aan geschoolde arbeidskrachten) en werknemers (bv. hogere werkdruk, hogere pensioenleeftijd). Terwijl grote bedrijven vaak kunnen terugvallen op reeds bestaande concepten voor bedrijfsgezondheidsmanagement, ontbreekt de MKBs vaak aan gerichte maatregelen voor de duurzame bevordering van de gezondheid en prestaties van hun werknemers en managers. Tegen deze achtergrond is een gerichte beschouwing van de gezondheidsbevorderende en gezondheidsbedreigende structuren van het MKB noodzakelijk om op maat gesneden, uitvoerbare en kosteneffici?nte maatregelen voor gezondheidsbevordering af te leiden en uit te werken. Het project Health (Pro)Fit staat voor het behoud en de promotie van gezonde, vitale, gemotiveerde en werkbare medewerkers, managers en teams. De kern van het project is het zogenaamde volwassenheidsmodel. Als zogenaamd 'begeleidingssysteem' maakt het volwassenheidsmodel de directe en stapsgewijze implementatie, verdere ontwikkeling en optimalisatie van gezondheidsmaatregelen voor een gezonde onderneming met een gezonde bedrijfscultuur mogelijk. Deze door de FH M_x0081_nster ontwikkelde aanpak is nieuw en wordt voor het eerst in dit project toegepast.Het doel van Health (Pro)Fit is het duurzaam versterken van de MKBs door middel van maatregelen voor gezondheidsbevordering, teamontwikkeling en gezondheidsmanagement. Andere doelstellingen zijn het terugdringen van het ziekteverzuim als gevolg van arbeidsongeschiktheid en het vermogen van werknemers om te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar en eventueel daarna. De nadruk ligt ook op het versterken van de aantrekkelijkheid van werkgevers.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen