Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Health Tech Yard (Proeftuin High Tech Care & Cure)

Looptijd: van 1 maart 2016 tot 31 mei 2020
Health Tech Yard

Het opzetten van Health Tech Yard (voorheen proeftuin High Tech Care & Cure) biedt een enorme kans voor de regio. De omgevingsanalyse laat zien dat een dergelijke proeftuin nog niet bestaat, maar er wel grote behoefte bestaat aan deze proeftuin. De uitstekende aansluiting op bestaande initiatieven, zal een synergetisch effect realiseren en zo de regionale innovatiestructuur significant versterken. Binnen de proeftuin, zullen de projectpartners kennis en ideeën van de regionale betrokken partijen omzetten naar concrete producten die mensen in staat stellen om zelfstandig, in de thuisomgeving een behandeling te ondergaan. Hierdoor zal in de toekomst de druk op klinische behandelingen verlaagd worden. In de proeftuin werken studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en regionale zorg gerelateerde organisaties met elkaar samen ten einde innovatieve producten te ontwikkelen die mensen in staat stelt om zelfstandig in de thuisomgeving een behandeling te kunnen ondergaan en/of minder druk te leggen op zorginstellingen.

Deze producten dragen onder andere bij aan:

  • Langer thuiswonen
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid
  • Diagnostiek

De focus ligt primair op het realiseren van het ecosysteem waarin de projecten tot bloei kunnen komen. Hiervoor zullen studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en zorgverlenende organisaties, fysiek bijeen gebracht worden op één werkplaatslocatie en zal ondersteuning gegeven worden op het gebied van het definiëren van toekomstvisies, marketing, communicatie, financiering, valideren en het vercommercialiseren van de resultaten.

Binnen de proeftuin wordt de cross-over gerealiseerd tussen de topclusters HTSM en Life Science & Health. De projecten geven invulling aan de uitdagingen uit de RIS3 ten aanzien van gezondheid, demografie, welzijn en inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen.

Lees hier in een two-pager de resultaten van High Tech Yard na afronding van het project.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen