Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Healthy Building Network

Looptijd: van 1 december 2017 tot 30 november 2021

Dit project haakt direct aan op de actueel steeds groter wordende bewustwording en interesse voor het thema gezondheid en de effecten hiervan van gebouwen op mensen. Door aanwezige kennis en faciliteiten aan weerszijden van de grens te ontsluiten en verbinden ontstaat de kans dat deze Euregio als ??n van de eerste regio?s een bepalende rol op het gebied van innovatie in de gebouwde omgeving kan verwerven. Het project haakt daarmee tevens aan op meerdere overheidsprogramma?s op het gebied van gezondheid, innovatie, bevorderen grensoverschrijdende samenwerking en circulaire economie. Het resultaat van dit project is meerledig: ? Wetenschappelijk onderbouwing(incl. Business case) van het effect van gezondheid in gebouwen op productiviteit. ? Actieve kennisdeling en het verbinden van het MKB aan weerszijden van de grens t.a.v. circulariteit, C2C, gezondheid en de financi?le effecten hiervan. ? Aanjagen van innovatie in de Euregio binnen het MKB om de ontwikkeling en productie van gezonde en circulaire materialen/systemen en diensten mogelijk te maken. ? De euregio sterk positioneren als d? kennisregio op het gebied van innovatie op het gebied van circulariteit in combinatie met gezondheid. ? Versnelde verwijderen van schadelijke materialen (zoals bijvoorbeeld asbest) in bestaande gebouwen a.g.v. een groeiend bewustzijn bij opdrachtgevers van renovatie- of nieuwbouwprojecten. ? Toepassen van materialen en diensten in gebouwen in de Euregio. Samengevat betekent dit het cre?ren van een innovatief duurzaam, grensoverschrijdend ecosysteem op het gebied van circulair en gezond bouwen wat bijdraagt aan een duurzame profilering van de Euregio als innovatieve regio op het gebied van materialen, systemen en diensten in de gebouwde omgeving.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen