Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Heavy Duty 4.0

Looptijd: van 1 juli 2018 tot 30 juni 2021

De asynchrone draaistroommotor is met afstand de meest gebouwde en gebruikte elektromotor ter wereld. Tussen 65 en 70 procent van de jaarlijkse productie aan elektromotoren worden uitgevoerd als asynchrone draaistroommotor. Er worden motoren tot een prestatieklasse tot 2 MW geproduceerd. Meestal worden zulke motoren samen met frequentieconverters ingezet voor het regelen van het toerental en een precieze aansturing. Op grond van hun robuustheid vormen de motoren de ruggengraat van de industrie. Een continue beschikbaarheid van aandrijvingsvermogen is essentieel voor de productiviteit van de meeste industriecomplexen.Bij het dagelijkse gebruik van deze motoren bijvoorbeeld als hijsmotor bij kranen in havens komen echter diverse problemen voor die zowel de beschikbaarheid van de motoren als garantieaspecten van de producent betreffen: slijtage in de lagers van aandrijfassen, doorbranden, onjuiste bediening van toerentallen en draaimomenten en de elektrische verzorging bij overspanning.Intelligente motoren zouden op komst zijnde problemen vooraf kunnen herkennen en deze melden. In dit project wordt de rotormeettechniek voor een dergelijke intelligente motor ontwikkeld. Het betreft hier een miljardenmarkt. Een groep geassocieerde partners gaat onder leiding van Philips Innovation Services de specifieke eisen van de verschillende klantengroepen inbrengen in het project. Philips Innovation Services gaat de noodzakelijke opbouwtechnologie voor een kosteneffici?nte en betrouwbare rotormeettechniek co?rdineren.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen