Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Helder zicht op werk 5

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Kristallis biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar die te maken hebben met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. Samen met instellingen voor jeugdhulpverlening probeert Kristallis het onderwijs en de zorg voor deze leerlingen te combineren tot een zo goed mogelijk passend aanbod. Met behulp van ESF-subsidie wil Kristallis de toeleiding naar werk vergroten en een betere aansluiting vinden naar vervolgonderwijs.De praktijk heeft uitgewezen dat leerlingen niet goed is staat zijn om hun plek op het ROC en/of bij een werkgever te behouden. Een betere voorbereiding op de toekomstige werk/leersituatie door middel van (branchegerichte) training en het ontwikkelen van vaardigheden is een absolute voorwaarde om de kansen op succes te vergroten. Vanuit de bijzonderheden van een individuele leerling (het leerlingprofiel) wordt al vanaf de start van het onderwijs een idee over de toekomst geformuleerd (het uitstroomprofiel). Alle leerlingen doen een assessment waarbij de mogelijkheden, interesses en sociaal communicatieve vaardigheden worden onderzocht. Deze profielen bepalen de inhoud en planning van de begeleidingsactiviteiten en worden waar nodig bijgesteld. De school creëert interne werksimulaties voor verzorging en interne catering. Leerwerkplaatsen bij bedrijven zijn met dierverzorging (bijvoorbeeld een kamelenmelkerij of activiteitenboerderij) en groenprojecten (onder andere museumpark en biologische tuin).De activiteiten moeten leiden tot de volgende uitstroomresultaten:20 leerlingen: werk5 leerlingen: beschermde werkomgeving25 leerlingen: vervolgonderwijsOok na de uitstroom staat de deur dagelijks to 16.00 uur open om de oud-leerlingen te ontvangen, aan te horen, te coachen of te verwijzen naar instanties of netwerkpartners.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen