Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Herstel van Atlantische heidegebieden in Vlaanderen

Looptijd: van 1 januari 2009 tot 31 december 2013

Heidegebieden behoren tot de belangrijkste landschappen langs de Atlantische kust van West-Europa. Er zijn verschillende heidelandschappen, onder meer natte heide, veengronden, schraal grasland en stuifzandgebieden. De bodem is relatief voedselarm en er komen heel specifieke dier- en plantensoorten voor. Door bebossing en landbouw zijn de meeste heidegebieden in de voorbije eeuwen verdwenen. Het doel van het project is het herstel, de ontwikkeling, de uitbreiding en de bescherming van heidegebieden in Vlaanderen. In totaal worden 40 ha aangekocht en 200 ha hersteld. Beheersmaatregelen zijn onder meer het verwijderen van ondergroei, grasplaggen en vreemde plantensoorten, duurzame begrazing en het aanbrengen van omheiningen. Het onderhoud van de natuurgebieden zal onder meer gebeuren door plaatselijke vrijwilligers.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen