Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Herstel van het Zwin als getijdengebied

Looptijd: van 1 januari 2011 tot 31 december 2015

Het Agentschap Natuur en Bos is eigenaar van het Zwin sinds 2006. Het Agentschap wil de ecologische dynamiek in dit belangrijke Natura 2000-gebied herstellen, zodat de Europese vogel- en habitatrichtlijn naar behoren kan worden ingevoerd. Daartoe wordt de verbindingsgeul met de zee uitgediept, worden gebieden met overdadige grasgroei begraasd of afgeplagd en lage gebieden verder uitgegraven. Het herstel van een lagune moet zorgen voor een veilige plek waar vogels kunnen foerageren en nestelen. Het uitdiepen van de geul moet ook de getijdenwerking in het gebied vergroten zodat de verzanding van het Zwin wordt afgeremd.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen