Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Herstructurering Enschedese Binnenhaven

Looptijd: van 1 januari 2010 tot 31 december 2015
Plattegrond van de locatie van het project

 

De doelstelling van het project is de herstructurering van het Binnenhavengebied van Enschede, een deelgebied binnen de Haven. Deze herstructurering is een onderdeel van het Masterplan Havengebied Enschede. Het EFRO-deel beperkt zich tot de herinrichting en verbetering van de openbare ruimte.

Met dit project wil de gemeente de binnenhaven vanuit het water beter bereikbaar maken maar ook de uitstraling en leefbaarheid van het havengebied aan de wal verbeteren. Dit laatste wordt bereikt door bijvoorbeeld laad – en loskaden aan te leggen en het geheel moderner te maken. Het project zorgt uiteindelijk voor 7 fte werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Sinds 2009 wordt er al gewerkt aan de plannen voor dit gebied (Masterplan Havengebied Enschede). De projecten die voor de komende periode staan gepland zijn:

-       Baggeren van de binnenhaven en herstel van oevers en kade

-       Aanleg van laad- en loskaden

-       Opnieuw inrichten en verbeteren van de openbare ruimte

-       Aankoop en ontwikkelen van percelen.

Het Havengebied is centraal gelegen in Netwerkstad Twente (het samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Oldenzaal en Enschede) met in de directe nabijheid het Twentekanaal, de rijksweg A35, de spoorverbinding Enschede-Hengelo en Duitsland. In de Nota Ruimte is Twente benoemd als nationaal stedelijk netwerk en economisch kerngebied met internationale afstemming op Gronau, Osnabrück en Münster. Het nationale stedelijke netwerk Twente (of: ‘Netwerkstad Twente’) maakt deel uit van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur.

De internationale concurrentiepositie van Nederland wordt versterkt door de ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra. De herstructurering van het Havengebied levert een bijdrage aan de economische structuurversterking van Twente waardoor uiteindelijk de concurrentiekracht van Nederland vergroot. Bovendien vermindert, door te investeren in binnenstedelijke bedrijfsterreinen, de druk op het buitengebied om bedrijvigheid te faciliteren.

 

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen