Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Het eHealth Gebruikers gilde

Looptijd: van 12 december 2017 tot 31 december 2021
eHealth

Wereldwijd komen er meer ouderen. In Nederland is in 2040 naar schatting 26 procent van de bevolking ouder dan 65 jaar en 9 procent ouder dan 80 jaar. De economische impact van deze trend, ook wel ‘Silver Economy’ genoemd, wordt geschat op liefst $15 biljoen wereldwijd in 2020.

Binnen de ‘Silver Economy’ zijn de verwachtingen hoog gespannen ten aanzien van eHealth producten en diensten, die de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen ondersteunen.

Echter, het is niet al (g)oud wat er blinkt. Kijken we om ons heen dan is de praktijk dat ouderen en degenen die hen verzorgen moderne technologieën maar moeizaam adopteren. Het innovatieve MKB is derhalve op zoek naar manieren om daar verbetering in aan te brengen.

Er komt een 'Proefkamer' bij vijf zorginstellingen: een kortdurend verblijfomgeving waar ouderen (in crisis) met zorgprofessionals en betrokkenen een palet aan eHealth innovaties begeleid kunnen ervaren en eigen maken. Het aanbod, 17 innovaties van zeven regionale eHealth aanbieders (starters, ondernemers, hogeschool), varieert van sensortechnologie voor heuprevalidatie thuis, een ‘coach’ voor het bewaken van de dagelijkse inspanning, tot een slim ‘buurthorloge’ en adaptieve breintraining. Bij succesvolle adoptie in het kortdurend verblijf, zet het eHealth implementatietraject zich voort richting integratie in de thuisomgeving en brede opschaling in het netwerk.

Via deze Proefkamers krijgt het deelnemend MKB toegang tot klanten en markten en kan een impactvolle business case uitwerken. De GezondheidFabriek, penvoerder van het project, zal de kennis opgedaan in het project borgen en duurzaam toepassen in de exploitatie van het FieldLab na afloop van het project. Voor expertise op het terrein van co-creatie, technologie acceptatie modellen, innovatieve business modellen, alsmede zorginhoud wordt gebouwd op het netwerk van het Ben Sajet Centrum, samenwerking van o.a. de Vrije Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, en het Big Data Value Centrum.

Na drie jaar versterkt het project de ‘Silver Economy’ met:
• Maximaal 17 internationaal vermarktbare eHealth innovaties.
• Heeft het regionale, innovatieve MKB toegang tot het ‘eHealth Gebruikers Gilde’ (of FieldLab
• Zijn er 240-1500 eHealth toepassingen, sociaal én technologisch, geïntegreerd door ouderen en betrokkenen in 240-375 woningen in de metropoolregio Amsterdam;
• Is er een brede eHealth opschalingscoalitie gevormd van ten minste 1500 eHealth bewuste ouderen, 50 eHealth deskundige (thuis)zorgprofessionals, en 100 betrokken organisaties;
• En maken zorgaanbieders hun organisaties ‘future proof’ door integratie van eHealth in het dienstenaanbod, ook na de project periode.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen