Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Het nieuwe werken – Rabobank Randmeren

Looptijd: van 1 november 2010 tot 29 oktober 2011
Plattegrond van de locatie van het project

In tijden van wereldwijde financiële herbezinning oriënteert Rabobank Randmeren zich op de toekomstige rol als bankier en werkgever. De manier van bankieren en de invulling die de Rabobank hier als werkgever aan geeft is grondig aan vernieuwing toe. De bank diende een ESF-subsidieaanvraag in voor sociale innovatie. Via een pilotproject wil Rabobank Randmeren zicht krijgen óf en in welke mate het zogeheten ‘nieuwe werken’ toepasbaar is binnen de organisatie.In de strategische planperiode 2011-2013 zet Rabobank Randmeren in op vernieuwing. De bank wil een organisatie zijn die ruimte geeft aan haar medewerkers om hun eigen werk vorm te geven in een invulling die het best past bij de persoonlijke situatie binnen de geboden kaders. Uiteindelijk moet dit leiden tot een verhoogde arbeidsproductiviteit in een meer flexibele organisatie. Medewerkers krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid en zijn zelf regisseur in de manier waarop zij hun dienstverlening richting de klant en interne werkzaamheden invullen. Managers zullen meer gaan sturen op individuele en gezamenlijke resultaten van medewerkers. Na een periode van een jaar wordt de balans opgemaakt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen