Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Het ROI N-Ned en het ESF investeren in de toekomst

Looptijd: van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Met steun van het ESF verzorgt het ROI Noord-Nederland het praktijkonderwijs gedeelte van BBL-trajecten (Beroeps Begeleidende Leerweg). Daarnaast zorgt ROI Noord-Nederland bijscholing voor de installatiebranche. De opleiding is bedoeld voor monteurs en nieuwe werknemers in de branche. Bij het werven van nieuwe werknemers voor de branche richt het ROI zich vooral op jongeren, werklozen, WAOers, herintreders en medewerkers die zich om laten scholen. Deze mensen stromen uit op minimaal niveau mbo-2. De BBL-opleidingen omvatten ook scholing in sociale vaardigheden. Waar mogelijk worden EVC-instrumenten (Erkennen Verworven Competenties) ingezet. De probleemleerlingen wordt extra en intensievere leerlingbegeleiding aangeboden. Samen met de werknemers stelt het ROI een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op.

Wist je dat

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie.

raak geïnspireerd bekijk de fondsen