Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Het zeswegconstruct IJssel-Vecht

Looptijd: van 17 januari 2014 tot 16 juli 2015

In de regio IJsselvechtstreek wordt hard gewerkt aan een slimme aanpak tegen werkloosheid van jongeren. Overheid, onderwijs en ondernemers van 14 gemeenten bundelen de krachten in een regionaal actieplan tegen jeugdwerkloosheid. Om minstens 1.000 jongeren een flinke stap verder te brengen heeft dit project de financiële steun vanuit het ESF hard nodig. Het project ‘Zeswegconstruct’ bestaat uit 3 manieren om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Via de eerste manier worden werkplekken binnen bedrijven voor jongeren gecreëerd door de vraag van werkgevers en het aanbod van jongeren aan elkaar te koppelen. Langs de tweede weg worden kwetsbare (zorg)jongeren in een proeftuinproject aan het werk geholpen. Op deze manier moeten zo’n 70 jongeren aan de slag. De derde actie is gericht op stages via PrO/VSO scholen. 200 jongeren moeten hiermee een betaalde baan kunnen vinden, 300 jongeren een stageplek, 135 jongeren worden begeleid naar een vervolgopleiding en nog eens 300 jongeren doen arbeidsvaardigheden op waarmee ze een stapje dichter naar werk komen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen