Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Hightech systemen voor visvriendelijke kweek van Yellowtail Kingfish.

Looptijd: van 24 juni 2017 tot 31 oktober 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Gevestigd in Zeeland, nabij de Zeelandbrug bouwt Kingfish Zeeland momenteel aan een moderne en duurzame kwekerij op land voor Yellowtail Kingfish. De Yellowtail Kingfish is een tonijnachtige vis die als hoogwaardig alternatief kan dienen voor in het wild gevangen tonijn. Gezien de bedreigde status van wilde tonijnpopulaties wil Kingfish Zeeland een duurzaam en bovenal premium alternatief bieden.
Bij de kweek van Yellowtail Kingfish staan duurzaamheid en respect voor de vis en de omgeving centraal. In dit project wil Kingfish Zeeland, samen met technologie leveranciers en aquacultuur experts de belangrijkste systemen die het welzijn van de vis bepalen naar een hoger plan brengen. Door nieuwe geavanceerde systemen te ontwikkelen wordt getracht het welzijn van de vis in de kwekerij te optimaliseren en het stressniveau te minimaliseren. Kingfish Zeeland verwacht dat de visvriendelijkheid van een kwekerij in de toekomst steeds belangrijker zal worden en wil strengere regelgeving en kritische consumenten voorblijven door een hoogwaardige en visvriendelijke kwekerij te realiseren.
Het welzijn van de vis wordt met name bepaald door ervoor te zorgen dat een vis g??n of nauwelijks stress ervaart. Een vis zal stress ervaren wanneer de werkelijke leefomgeving niet aansluit bij de natuurlijke leefomgeving van een vis. Belangrijk onderdeel van onderhavig project is daarom de ontwikkeling van een geavanceerd waterzuiveringssysteem met hightech oplossingen waarmee de waterkwaliteit 100% zuiver is en gewaarborgd wordt alvorens het zal worden toegepast in de kwekerij. Belangrijk knelpunt bij waterzuiveringssystemen in de aquacultuur is dat oppervlaktewater op een hoogwaardige wijze gezuiverd en tevens gemonitord moet worden om een optimale waterkwaliteit voor de vis te kunnen garanderen. Huidige waterfiltratie systemen zijn nog niet geschikt (gemaakt) voor toepassing in de aquacultuur sector. In dit project zal Kingfish Zeeland daarom in samenwerking met Logisticon, Berson en Drive&Flow een nieuw waterzuiveringsproces ontwikkelen waarmee slibdeeltjes, ziekteverwekkers (e.g. pathogenen en bacteri?n) zeer betrouwbaar worden verwijderd uit oppervlaktewater.
Een tweede belangrijk aspect in de kwekerij welke het stressniveau van een vis be?nvloed is het transportsysteem. Iedere kwekerij heeft in meer of mindere mate te maken met het verplaatsen van vissen. Huidige technieken behelzen voornamelijk het handmatig vangen (e.g. via netten) en verplaatsen van vissen, waarbij de vis zich niet in het water bevindt. Dit is echter een zeer visonvriendelijke methode, wat Kingfish Zeeland niet wenselijk acht. In samenwerking met Murre Technologies zal een geautomatiseerde doch visvriendelijke oogst en transportmethode worden ontwikkeld waarmee de vis zo min mogelijk stress zal ervaren.
Als laatste ondervinden vissen in huidige kwekerijen veel stress bij het verdoven en afdoden van vissen. Zo vindt het verdoven van vissen veelal plaats middels een ?droog? stunnings proces, waarbij de vis uit het water wordt gelift en middels een elektrisch schok wordt bedwelmd. Doordat de vis uit het water wordt gehaald stijgt het stressniveau al voordat de vis verdoofd wordt. Tevens zijn huidige stunning processen niet 100% betrouwbaar en ontstaan er zelfs situaties waarin de vis ernstige fysieke complicaties krijgt of niet volledig is verdoofd alvorens afdoding plaatsvindt. In dit project wordt samen met Wageningen University en ACE Aquatec een nieuwe technologie gevalideerd waarbij vissen in het water worden verdoofd.
Bovengenoemde ontwikkelingen moeten uiteindelijk leiden tot een kwekerij waarbij de Kingfish weinig tot geen stress meer ervaart gedurende het gehele kweekproces. Hiermee verwacht Kingfish Zeeland voor de toekomst de license-to-produce te kunnen behouden. Bovendien is in eerdere onderzoeken aangetoond dat een vis met een hoog welzijn ook beter groeit, wat ook voor Kingfish commercieel aantrekkelijk is. De innovatieve systemen die in dit project worden ontwikkeld kunnen daarnaast door de technologie leveranciers tevens vertaald worden naar systemen die ook in andere aquacultuur bedrijven kunnen worden toegepast.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen