Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Holland Robotics Inspectie & Maintenance

Looptijd: van 1 januari 2020 tot 31 maart 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Technische installaties worden groter en complexer. De civiele infrastructuur wordt steeds intensiever gebruikt. Meer en meer gebeurt dat ondergronds, onder water en onder gevaarlijke omstandigheden zoals in de procesindustrie. De overheid vereist hiervoor steeds strengere veiligheidsmaatregen en de regelgeving wordt continu aangescherpt. Ontwikkelingen die een direct gevolg hebben op inspectie en onderhoud én die maken dat robotica in deze sector van grote toegevoegde waarde is. Een robot kan immers op plekken komen waar een mens dat niet (veilig) kan en waarbij mensen niet de juiste skills hebben zoals uithoudingsvermogen en precisie.

Zuid-Nederland heeft binnen het topcluster Inspectie en Maintenance vier innovatiehoofdlijnen geïdentificeerd: Maritiem/Water, Infrastructuur & Utilities, Duurzame procesindustrie en Aerospace. Voor deze hoofdlijnen speelt robotica een cruciale rol. In toenemende mate worden inspectie- en onderhoudsprocessen uitgevoerd met intelligente robots die zowel inspecteren als onderhoud plegen door cleaning, reparatie en vervanging van onderdelen. Simulatie, smart data en robotica worden ingezet voor het onderhoud van de toekomst.

Robotisering is een belangrijk onderdeel om processen voor Inspectie & Maintenance verder te automatiseren. Holland Robotics, vertegenwoordigd door High Tech NL, is hét ecosysteem voor de robotica waarin bedrijven en kennisinstellingen zich verenigen en is zich hiervan terdege bewust. Wereldwijd is de markt voor toepassingen met robots voor Inspectie & Maintenance in 2021 meer dan 25 miljard euro in omvang. Zuid-Nederland kan met name op deze crossover excelleren door de sterke HTSM-sector met de internationale onderhoudssector (waar Nederland sterk is) te verknopen. Niet voor niets is Inspectie & Maintenance één van de vijf sectoren waarop Holland Robotics zich op richt. Uitgangspunt is te werken aan toegepaste robotica. De positie van Zuid-Nederland is krachtig, met sterke kennis en kunde in de machinebouw, mechatronica en ICT. Om deze elementen samen te voegen in robotica en daarmee de voorsprong op ons omringende landen te benutten, is het echter zaak om nú stappen te zetten met ontwikkelingen op de cross over met Inspectie & Maintenance.

Robotica kan worden ingezet voor condition based, predictive en prescriptive maintenance, waarbij gebruik van IT in maintenanceprocessen onderhoud voorspelbaar en reproduceerbaar wordt en onder een breed spectrum aan omgevingscondities kan worden gepleegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van slimme technolgieën, zoals digital twins, visionsystemen en sensoriek, big data, kunstmatige intelligentie, virtual en augmented reality. Dit met het oog op lagere onderhoudskosten, nieuwe service business voor de diverse crossovers, en een sterke HTSM-/ roboticasector.

Kennisdeling binnen het ecosysteem zal cruciaal zijn, zowel binnen de huidige groep als daarbuiten. De Holland Robotics community bestaat uit zo’n 450 brand owners, robottoepassers, leveranciers en specialisten, die we zoveel mogelijk bij dit project zullen betrekken. Kennis en technologie ontwikkeld voor dit toepassingsgebied zal breder inzetbaar zijn, in vrijwel álle toepassingssectoren. Grote bedrijven, mkb, TU’s en hogescholen trekken samen op. High Tech NL zal als branchevereniging en penvoerder van dit project haar rol als verbinder en aanjager extra energie bijzetten. Rewin helpt hierbij.

Om het ecosysteem te laten groeien en gezicht te geven, is het belangrijk de kracht van robotica in Inspectie & Maintenance te laten zien. Een aantal kenmerkende onderhoudsonderwerpen is geselecteerd, waarvoor robots, demonstraties en technologie zullen worden ontwikkeld. Het ecosysteem zet zo een flinke stap in haar ontwikkeling én heeft de middelen om eindgebruikers, klanten en partners te laten zien wat zij heeft te bieden. Niet alleen de komende drie jaar, maar ook daarna met een self-propelling ecosysteem.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen