Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Hollandiaplein - Riothermie

Looptijd: van 3 april 2017 tot 31 maart 2021

Riothermie staat in de kinderschoenen in Nederland. De eerste projecten in Nederland zijn recent gerealiseerd met systemen die een combinatie vormen tussen aardwarmte en rioolwarmte waarbij de rioolwarmte ingezet wordt om de aarde weer op te warmen.
Riothermie zoals we deze in Goes gaan toepassen is nog niet in Nederland gerealiseerd. Bij het systeem van Rabtherm wordt middels een warmtewisselaar direct warmte aan het riool onttrokken voor het verwarmen van het gebouw. Dit systeem heeft dan ook geen enkele belasting op de aarde. Dit is riothermie in haar pure vorm. Het grote voordeel van het voorgestelde riothermie systeem ten opzichte van een bestaand concept met bodemcollectoren is het feit dat de riothermie centrale niet geregenereerd hoeft te worden. Er is namelijk geen sprake van energieopslag, maar juist van energieonttrekking uit een continue stroom van afvalwater.

Uit onze onderzoeken is gebleken dat het technisch mogelijk is om de 60 appartementen aan het Hollandiaplein te verwarmen met Riothermie. Daarnaast kunnen de appartementen voorzien worden van koeling met behulp van het Riothermie systeem in combinatie met de warmtepomp.

Het innovatieve karakter van het project is het samenspel van gedeeltelijk nieuwe (en nog niet of nauwelijks in Europa toegepaste) componenten zoals Riothermie en reeds vaker toegepaste componenten zoals warmtepompen en PV-panelen. Het doel van dit samenspel is een project welke als pilotproject voor andere projecten in Nederland en Europa kan dienen. Het project kan volledig energieneutraal worden, op basis van restwarmte uit het riool en d.m.v. zonnestroom uit de PV-panelen die de warmtepomp aandrijft. Het bijzondere en de afwijking met de toepassing van Riothermie in Zwitserland is dat we de Riothermie ook gebruiken om het gebouw mee te koelen (met of zonder actieve koeling vanuit de warmtepomp). Er is wel een gasketel geplaatst, echter deze heeft met name als doel om de bedrijfszekerheid en leveringsgaranties conform de warmtewet te vergroten, mede gezien het feit dat dit een pilot is. Na monitoring van dit project kan ge?valueerd worden of dit systeemconcept zonder gasgestookte back-up ketel opgeschaald kan worden naar andere gebieden.

Ook zijn er energiemeters in de installatie voorzien, zowel bij de Riothermie, de warmtepompen (en ketel) en bij de woningen om een zo compleet beeld van het pilotproject, over de meerdere jaren heen, te krijgen. Zo kan men op basis van deze metingen, keuzen maken voor de toekomstige projecten met Riothermie.

De toepassing van dit robuuste systeem biedt dan ook kansen om binnen andere gemeenten te worden ingezet. Het is daarom erg belangrijk dat dit project binnen de gemeente Goes wordt gerealiseerd om kennis en ervaring op te doen en dit te delen. In Nederland liggen de riolen vrij vlak, waardoor de stroomsnelheid van het afvalwater lager ligt dan in Zwitserland, het uittesten van de effecten op het systeem zijn dan ook van groot belang.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen