Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

HomesFactory: Koolstofarme 3D modulaire woningbouw

Looptijd: van 1 juni 2020 tot 31 december 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, zal er in de gebouwde omgeving 3,4 Mton minder CO2 uitgestoten moeten worden (Bron: Klimaatakkoord). Hiertoe dienen gebouwen met zo min mogelijk impact op het milieu ontworpen, gebouwd en gebruikt te worden. Dit betekent dat er geen onnodige grondstoffen, energie en milieubelastende materialen ingezet worden bij de bouw en energieverbruik tijdens het wonen uit hernieuwbare bron komt. Dat er esthetisch, flexibel en comfortabel wordt gebouwd in samenspraak met mens en maatschappij zodat gebouwen langer gebruikt worden en makkelijk aan veranderende behoeften aan te passen zijn. Tot slot moet er in de ontwerpfase al nagedacht worden hoe de woning als geheel of gedeeltelijk een 2de leven zal krijgen na +/- 50 jaar.

Een gezamenlijk gedragen visie hierop ontbreekt in de markt doordat er momenteel sprake is van een huizenmarkt die op slot zit op meerdere niveaus. De complexiteit hiervan laat zich niet makkelijk oplossen door de vaak behouden mentaliteit van de bouwwereld. Kortom de markt zit muurvast en heeft een doorbraak nodig op meerdere fronten.

Om tot een oplossing te komen voor de bouwsector zijn Vastlab Projectontwikkeling BV en Bouwbedrijf Boot BV, beide uit Breda, een samenwerking aangegaan om het bouwproces verregaand te industrialiseren. Hiervoor zijn zij, vanuit de overtuiging dat de beste woningen binnen gebouwd worden, een 3D-modulaire woningenfabriek gestart genaamd Homes Factory (HF). Een combinatie van innovatieve oplossingen en voortschrijdende technologische ontwikkelingen zorgt ervoor dat woningen daar onder ideale omstandigheden kunnen worden geproduceerd. Dat maakt de woningen oersterk (levensduur >50 jaar) en zeer duurzaam. CO2 besparingen worden gerealiseerd door innovatieve toepassing van koolstofarme materialen en technologieën in het chassis en de schil van de HF-woning. Dit vormt de kracht van het HF-3D-modulair ontwerp-- en bouwsysteem:
1. Het innovatieve HF-Chassis, bestaande uit een kern van staal en ‘groen’ beton die de woning zeer stevig maakt met daarop een houten skeletopbouw van lokaal hout waarin CO2 wordt opgeslagen die na >50 jaar gerecycled kan worden. Dit betekent dat deze woningen alleen al in het bouwproces 80 ton CO2 reduceert t.o.v. traditionele bestaande bouw.
2. De luchtdichte en dampdoorlatende schil om het chassis heen zorgt niet alleen voor een woning met een gezond en optimaal binnenklimaat, maar ook voor nul energielasten; Ten opzichte van een traditionele bestaande woning bespaart een gemiddeld huishouden 25% CO2 (6.6 ton op een gemiddeld verbruik van 23 ton per huishouden, bron Milieu Centraal) uitstoot per jaar simpelweg door te kiezen voor een HF-woning.

Het HF-3D-modulair bouwconcept is sinds 2012 in ontwikkeling en diverse proefprojecten hebben laten zien dat de techniek van 3D modulair bouwen zowel technisch als economisch gevalideerd en haalbaar is (TRL 5-6). Met de lessen die geleerd zijn is HF klaar om de laatste hand te leggen aan zijn 3D modulaire ontwerp- en bouwconcept (dat naast de techniek ook het gehele proces om de techniek heen en de klantbenadering bevat) en het op grote schaal uit rollen hiervan naar de markt. Het project binnen deze OPZuid aanvraag, betreft de ingebruikname van een full-scale woningfabriek in Breda en de uitvoering van twee pilotprojecten, waarmee naast de techniek ook het gehele proces om de techniek heen en de klantbenadering, het unieke en innovatieve 3D-modulaire ontwerp- en bouwconcept aan de markt getoond kan worden (TRL 7-9). Een succesvolle uitrol zal leiden tot een snelle opschaling die significante CO2 besparingen op zal leveren binnen de bouwsector. Het klimaatakkoord stelt dat de bouw in 2030 3,4 Mton CO2 moet besparen. HF verwacht met dit concept in 2026 al meer dan 10% van deze besparing te kunnen realiseren.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen