Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

HORTIRIN

Looptijd: van 1 mei 2022 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Een van de belangrijkste problemen waarmee de wereld de komende decennia te maken krijgt, is de voorziening van voldoende voedsel van hoge kwaliteit voor de bevolking. Tegen 2050 zal het aantal mensen op aarde met 34 procent zijn gegroeid tot bijna 10 miljard. Om deze grotere, stedelijke bevolking te voeden, moet de voedselproductie niet alleen met 70 procent toenemen, maar moet het meeste plaatsvinden in- of nabij stedelijke centra. Indoor farming, zoals glastuinbouw, biedt hiervoor oplossingen gezien de duurzame landbouw methode, weinig resources op minimale oppervlakten. Hightech kassen zijn speciaal zijn ontwikkeld om de hoogste gewasopbrengsten te behalen met het laagste water en resources verbruik.
Momenteel bevindt de hightech kassen zich in een digitale transitie. Waar alle processen van opkweek tot aan Retail geanalyseerd en gebaseerd worden op basis van grote hoeveelheden beschikbare data. In deze hoogtechnologische omgeving is een groeiende behoefte naar innovatie, vooral met betrekking tot het gebruik van irrigatiewater. Daarnaast drijft de wetgeving (zuiveringsplicht en nul-emissies) de sector naar controle over water huishouding, waarmee de waterhuishouding gecirculeerd moet worden.
Het wordt essentieel om ten aller tijde precies te weten wat de samenstelling van nutriënten is van het water in de kas. Daarmee komt de automatisering van water- en nutriëntenbeheer in hightech kassen binnen handbereik. Dit helpt om het irrigatiewatergebruik zo in balans te brengen dat optimale groei ook bij wisselende weersomstandigheden buiten de kas te realiseren is, wat resulteert in hogere opbrengsten.
De huidige werkwijze is handmatig samples nemen van de waterstromen en gebruik te maken van diensten van dure externe laboratoria. Deze analyses worden nu vaak slechts eens in de twee weken uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyses volgt pas na 3 tot 7 dagen. Het gevolg hiervan is dat telers hun strategie, in overleg met Royal Brinkman, voor de komende 2 weken moeten baseren op condities van 1 week geleden. Met wisselende klimaatcondities (temperatuur, licht/zonintensiteit, vochtigheid, ziektedruk…) resulteert dit altijd in suboptimale waterkwaliteit en teeltomstandigheden.

Een meetinstrument voor het in-line meten van de (tien) macronutriënten en (zes) micronutriënten is altijd de ontbrekende schakel geweest in gesloten water- en nutriëntenbeheer. Verdere technische ontwikkeling van geautomatiseerd water- en nutriëntenbeheer kan niet succesvol zijn zolang een dergelijk geautomatiseerd instrument om irrigatiewater te regelen niet beschikbaar is.
CE-Line heeft de Celine technologie ontwikkeld voor een in-line meetsysteem voor de gevraagde individuele macro- en micronutriënten, gebaseerd op de technologie van MiniCE.
Dit project zal de realisatie van een technologische ontwikkeling tot een prototype van een automatisch meetsysteem, waarmee continu en automatisch de samenstelling van de alle essentiële macro- en micronutriënten in de praktijkomgeving van de glastuinbouw gemeten kan worden. Daarnaast zal het de realisatie van de ontwikkeling van een digitale bemesting tool ondersteunen waarmee de in-line nutriënten data van Celine direct tot een digitaal advies zal worden doorgezet. Uiteindelijk zal het project in-line nutriënten meten en digitaal bemesting advies demonstreren. Dit maakt het automatisch opererend water en nutriënten management systeem uiteindelijk mogelijk.
Royal Brinkman richt zich in dit project op de implementatie van de nieuwe Celine sensortechnologie in de glastuinbouw en de technische ontwikkeling van de digitale bemesting recept uit sensordata. Hiervoor worden modellen ontwikkeld, die met de data van het Celine instrument, eventueel gecombineerd met klimaatinformatie uit de kas, berekeningen kunnen maken voor de optimale nutriënten en watergift in bepaalde groeifases van de plant.
Gezamenlijk zullen CE-Line en Royal Brinkman in dit project de implementatie en demonstratie van een in-line nutriënten meetsysteem en digitale bemesting recepten in de praktijk demonstreren met een pilot bij in een glastuinbouw locatie. Royal Brinkman zal binnen deze pilot de metingen interpreteren en met de digitale bemesting advies tot een optimalisatie van het irrigatie water komen, wat ten behoeve van de plant komt.
Eind resultaat is een prachtige samenwerking van een Noord Nederlandse technologie met een Zuid Hollandse digitalisering, die gezamenlijk een doorbraak kunnen betekenen in de optimalisatie van het irrigatie water binnen de glastuinbouw. Uiteindelijk zal CE-Line het ontwikkelde meetsysteem gaan produceren en vermarkten. Daarbij is Royal Brinkman een glastuinbouw distributie partij die de Celine systemen verder kan vermarkten naar de glastuinbouw sector toe. Hiermee komen de effecten van de het project in Noord-Nederland rondom CE-Line én bij de verscheidende locaties van Royal Brinkman door heel Nederland.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen