Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

House of Skills

Looptijd: van 1 september 2017 tot 30 september 2021
House of Skills

 

Like other European cities, Amsterdam faces challenges of major transitions (e.g. circular economy or green energy). Many new jobs will arise in new sectors, and many jobs will change or disappear due to e.g. technology. The labour market becomes more and more dynamic, however, both employees and employers struggle to keep up with the pace. 

 

Goal

The goal of the House of Skills is a public-private co-operation of all worlds (both different sectors and different stakeholders) that leads to an efficient assessment, training and matching process of jobs and workers. Subsequently, we increase employees’ control of their labour career and to enhance their participation opportunities in the labour market. The current target group is the low and middle educated workers as their jobs will be affected the most and they are the least prepared for the future. However, the possibilities of the House of Skills applies to all workers and jobs. 

Innovative elements in the project are the market approach which is arranged cross-sectoral, integral and regional. Secondly, the focus on skills is increased, and a normalized skill taxonomy is widely implemented. Based on the shared skills language we development assessments, training, and matching that is quicker and accurate.

Impact

The impact comes with the cross-sectoral network of more than 500 companies and employers. More than 100 partners joined the Regional Skills Agreement. Also, they have already made 70 innovation deals that advance a skills-oriented labour market. Participant target is 5.000 in 3 years, with a high international replicability-rate. 

We realise five main results: a new international applicable skill-based taxonomy, re-directing 5.000 people to new jobs in 7 sectors, development of an online matching-platform fuelled with real-time labour-market information, a new cost-benefit-model and a 20-50% shorter assessment-training-matching process.

------

Technologische ontwikkeling en digitalisering zorgen ervoor dat banen vooral in het lagere en middensegment onder druk staan. `

De schatting is dat 2/3 van de functies zullen vervallen en de benodigde kennis en vaardigheden aanzienlijk gaan veranderen. Tegelijkertijd kunnen groeiende sectoren zoals de ICT, zorg, hospitality en techniek moeilijk geschikt personeel vinden. De markt alleen blijkt niet in staat die mismatch op te lossen.

Om die reden brengt de gemeente Amsterdam 15 partners bij elkaar om via House of Skills vernieuwende oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Een publiek-private samenwerking om het concept van ‘leven lang ontwikkelen’ te versnellen en verbeteren. Achttien opleidingshuizen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vormen de basis van de sectorale publiek-private samenwerking.. Gericht op de werkende beroepsbevolking uit het middensegment, uitkeringsgerechtigden en ZZP-ers, met vraagsturing vanuit werkgevers als uitgangspunt. House of Skills biedt daarbij skills-assessments om carrièrepaden te bepalen; actuele en toegankelijke informatie over kansrijke beroepen; overzicht op- en bijscholing; en aanmelding modulaire trainingen, stages en leerplekken. Voor werkgevers, met name het MKB, is het een aanspreekpunt waar zij worden gefaciliteerd in de loopbaanontwikkeling van hun medewerkers en versnelde invulling van hun vacatures.

House of Skills stelt zich daarnaast tot doel om bij 5000 mensen uit lager- en middensegment vast te stellen wat hun waarde op de arbeidsmarkt is, welke vaardigheden ze hebben en waar om- of bijscholing nodig is. Verder ontvangt House of Skills binnen drie jaar > 20.000 bezoekers, organiseert zij >50 modulaire cursussen en opleidingen; - nieuwe methodieken van competentiebeoordeling –en waardering (skills assessment en skill paspoort). Naar verwachting staat het House of Skills na 2020 op eigen benen biedt ze werk aan 20 fte’s.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen