Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

HR in Perspectief

Looptijd: van 30 juni 2007 tot 29 juni 2008
Plattegrond van de locatie van het project

De Stichting Radar is een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Met behulp van ESF-subsidie wordt het personeel van Radar bijgeschoold. De Stichting wil daarmee de vakkennis van zijn werknemers op een hoger plan te brengen zodat zij breder inzetbaar zijn. Een deel van de opleidingen vindt plaats via roc's. De medewerkers kunnen (deel)kwalificaties of diplomas halen op niveau mbo-1, mbo-2 of mbo-3. Voor een instelling als Radar is voortdurende scholing een noodzaak om: de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen; aan de veranderende zorgvraag te voldoen; de vakbekwaamheid van de werknemers te vergroten.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen