Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

HSD Academy: De plek voor talentontwikkeling en upskilling van het het MKB in Zuid-Holland

Looptijd: van 1 juni 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

HSD Academy: de plek voor talentontwikkeling en upskilling van het MKB in Zuid-Holland
Om toekomstige digitale uitdagingen het hoofd te bieden en aan de top mee te blijven doen, is het belangrijk om een ecosysteem te hebben waarin kennisuitwisseling en innovatie plaatsvindt. Een succesvol systeem creëert banen en trekt bedrijven en talent aan. Dit ecosysteem is HSD.

De digitale transitie zorgt voor kwetsbaarheden in organisaties en systemen en daarmee tot forse economische kosten. Deze kwetsbaarheden kunnen met het vergroten van digitale kennis en vaardigheden worden opgelost, zodat een digitaal weerbare economie ontstaat. Daarnaast ontstaan hierdoor ook meer cybersecurity banen. HSD zet zich in met de activiteiten voor het vergroten van de digitale vaardigheden van het Haagse MKB en de tuinbouwsector, en het uitbouwen van de specialistische kennis en vaardigheden van cybersecurity professionals.

Middels deze projectaanvraag lanceert HSD, de HSD Academy: de plek voor talentontwikkeling en upskilling van het MKB in Zuid-Holland. Om de voordelen van digitalisering optimaal te kunnen benutten ten behoeve van crisisherstel zijn cybersecurity en cyberweerbaarheid essentiële voorwaarden. Dit project stimuleert innovaties op dit terrein die anders niet van de grond of tot stilstand zouden komen door de effecten van de crisis. Om deze kansen te kunnen grijpen en cybersecuritybedrijven te laten groeien hebben zij ondersteuning nodig om te voorkomen dat zij vastlopen in de ‘valley of death’. Dit project zorgt voor re- en upskilling van de arbeidsmarkt om de economie weer- én wendbaarder te maken. De HSD Academy kent twee hoofddoelstellingen, waaraan elk twee werkpakketten zijn verbonden.

Doel 1: Het oplossen van de mismatch tussen de aanwezige en benodigde kennis en vaardigheden voor een veilige digitalisering.
- Werkpakket 1: vergroten digitale competenties MKB en professionals
Een weerbare economie ontstaat alleen als geïnvesteerd wordt in digitale veiligheidskennis en vaardigheden. Zonder het vergroten van deze digitale competenties nemen de kosten toe en wordt de economie kwetsbaarder. Het doel van dit werkpakket is kennis en vaardigheden vergroten bij het MKB om cybercriminaliteit te kunnen herkennen en voorkomen en cyberincidenten aan te kunnen. Het tweede doel is het upskillen van kennis en vaardigheden van professionals in het IT en cyberdomein doormiddel van expertsessies, daaruit ontstaan nieuwe innovatie-ideeën en samenwerkingen (matches tussen bedrijven).
- Werkpakket 2: Pilot Digitale veiligheid Zuid-Hollandse tuinbouwsector
Het aanpakken van digitale veiligheid voor de tuinbouw in de regio is kansrijk. Greenport West-Holland en de Provincie Zuid-Holland hebben dit onderwerp hoog op de agenda staan. Door COVID dreigt dit vertraging op te lopen, de focus van de sector is gericht op overleven. Het stapsgewijs verbeteren van de digitale veiligheid van MKB-bedrijven in de keten van Greenport West-Holland is de doelstelling van dit werkpakket. Het werkpakket richt zich op het ontwikkelen van een dienstenpakket waarmee MKB-bedrijven worden ondersteund en veiligheidsbewuster gemaakt op zowel IT als OT gebied. Daarmee wordt het volwassenheidsniveau van digitale veiligheid naar een hoger niveau gebracht.

Doel 2: Het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod om de economische kansen van de digitale transitie te vergroten voor cybersecurity bedrijven.
- Werkpakket 3: Aanpakken mismatch op de cybersecurity arbeidsmarkt
Het doel van dit werkpakket is Inzicht vergroten in de actuele omvang en problematiek van de mismatch van vraag en aanbod van cybersecuritytalent zodat concrete oplossingen geformuleerd worden voor verbetering. Hierdoor sluiten de opleidingsactiviteiten van de HSD Academy aan op de vraag in de markt.
- Werkpakket 4: Bereiken en verbinden van (internationaal) talent aan werkgevers
Meer beschikbaar (internationaal) talent in de regio maakt het aantrekkelijker voor bedrijven uit binnen- en buitenland om zich te vestigen in Den Haag. Het zorgt dat bedrijven kunnen blijven groeien doordat zij de juiste mensen vinden. Het zorgt ervoor dat mensen een leven lang blijven leren en door ontwikkelen en actief op de arbeidsmarkt blijven (geen menselijk kapitaal verlies). Tegelijkertijd maakt de aanwezigheid van (doorlerende) cybersecurity experts binnen deze bedrijven hen weerbaarder tegen huidige maar ook toekomstige bedreigingen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen