Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Hydrorig 2, doorontwikkeling van werkingsprincipe naar economisch verantwoorde nieuwe vistechnieken

Looptijd: van 1 september 2011 tot 12 februari 2015

Het project GoFive Fishing was bij aanvang zeer ambitieus en omvatte 5 afzonderlijke innovaties, die ieder apart en in combinatie met elkaar zouden moeten zorgdragen voor een forse brandstofbesparing, vermindering van emissie-uitstoot en voor een meer duurzame visvangst.

Hoewel de uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan de realisatie van alle innovaties, is niet elk onderdeel van het project het succes geworden wat oorspronkelijk beoogd was. Alle innovaties zijn volledig ontwikkeld, van idee naar technisch ontwerp en in alle gevallen is van de betreffende innovatie een prototype gerealiseerd om het werkingsprincipe te testen. In alle gevallen heeft het project daardoor tot concrete tastbare resultaten geleid.

De 5 innovaties bestaan uit:

Hydrox

Dit is een waterstof-elektrolyse apparaat waarmee waterstofgas en zuurstof wordt opgewekt die vervolgens in het begin van de aanzuiging van de scheepsmotor geïnjecteerd wordt, zodat de uitstoot van CO2 en NOx fors verminderd kan worden.

Vortex

De ontwikkeling van de Vortex bestaat uit het realiseren van een constructie met een gekromd vleugelprofiel, waarmee een circulaire(aerodynamische) luchtstroom wordt opgewekt in de luchtinlaat van scheepsdieselmotoren. Hierdoor wordt een ideale luchttoevoer en daarmee een optimale verbranding gerealiseerd.

Fuel-Finn

Met de Fuel-Finn, een compact mechanisch systeem dat in de brandstoftoevoer van een scheepsmotor kan worden ingebouwd, wordt de brandstof (diesel) voor visserijschepen mechanisch opgewaardeerd. Met een hoog magnetisch veld worden de moleculen in de diesel uit elkaar worden getrokken en wordt een zeer fijne gecreëerd die in de scheepsmotor verstuift wordt. Hiermee wordt een optimale en zeer schone verbranding gerealiseerd, waardoor de motorprestaties fors stijgen en de uitstoot van schadelijke stoffen verminderd wordt.

HGM (Hot Gas Motor)

Het doel van de HGM is om een systeem te ontwikkelen voor het terugwinnen van uitlaatwarmte en koelwarmte om vervolgens het vermogen terug te koppelen aan de hoofdmotor en/of hulpmotor.

Catch-Finn

Het doel is om de Catch-Finn te ontwikkelen, het ultieme vistuig dat volledig zwevend over de bodem van de zee voortbeweegt. De gedachte is om zo weinig mogelijk weerstand te creëren en
bodemberoering niet meer op mechanische wijze (door fysiek bodemcontact) te laten plaatsvinden. Het idee is om een volledig “zwevende” vleugelconstructie te ontwikkelen van 12 meter breed die door middel van onderdruk en bovendruk op ongeveer 20 cm (volledig los) van de zeebodem wordt voortbewogen en waaraan een speciaal te ontwikkelen constructie van netten met ontsnappingspanelen wordt gefixeerd.

Wist je dat?

In heel Europa werken er 350.000 mensen in de visserijsector.

De Europese Unie is de vierde visproducent ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie.

Er was in Europa 2,9 miljard bedoeld voor gebieden met een achterstand (convergentiegebieden) en 933 miljoen euro voor andere gebieden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen