Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

HydrOWashR - HW2000

Looptijd: van 3 mei 2016 tot 23 april 2019
Plattegrond van de locatie van het project

Binnen dit project werken twee Noordelijke MKB’ers samen om een unieke innovatie op het gebied van watertechnologie te realiseren en te valoriseren. Middels dit project, en de spin off die wordt gecreëerd door dit project, leveren de partners een significante bijdrage aan de binnen de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) en de Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) gestelde doelstellingen op het gebied van een schone en veilige watervoorziening.

In dit project worden twee wereldwijd unieke technologieën samengevoegd in een concreet product, de HW2000. Door een cross-sectoraal samenwerkingsverband in de watertechnologie en hightech beogen de samenwerkingspartners een zeer innovatieve all-in-one handenwasser te valoriseren, welke door middel van innovatieve sproeitechnologie een waterbesparing van maar liefst 99% kan realiseren. Tevens wordt als onderdeel van deze handwasser een hightech zuiveringstechniek (op basis van geavanceerde oxidatietechniek) ingezet, welke binnen dit project gevalideerd wordt.

Het project resulteert enerzijds in een volledig uitontwikkelde, gevalideerde en gedemonstreerde HW2000, hetgeen 22 structurele nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. Anderzijds geeft dit project de partners de mogelijkheid om hun technologie in een eerste markttoepassing te valideren en zodoende spin off te creëren naar andere markten. Met name de geavanceerde oxidatietechnologie zal als gevolg van succesvolle validatie in verschillende sectoren ingezet kunnen worden ten behoeve van afvalwaterzuivering. Hierdoor kan bijvoorbeeld afvalwater uit de tuinbouwsector hergebruikt worden. Deze spin off, alsmede de afzetgroei van de HW2000, leidt naar verwachting tot 45 additionele structurele arbeidsplaatsen in 2020.

De samenwerkingspartners in dit project zijn Hydrowashr (Warten) en Metalmembranes (Leeuwarden). Binnen deze samenwerking, welke ontstaan is vanuit Wetsus, is Hydrowashr de initiatiefnemer tot de ontwikkeling van de HW2000 en zal eigenaar zijn van het product. Het belang van Hydrowashr is derhalve gelegen in valorisatie van de HW2000. Metalmembranes heeft geavanceerde oxidatietechnologie ontwikkeld welke binnen de HW2000 ingezet wordt. Deze waterzuiverende technologie heeft tevens grote potentie in andere toepassingen en sectoren, het belang van Metalmembranes is derhalve gelegen in het valideren van deze technologie om zodoende nieuwe markten aan te kunnen boren.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen