Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

i-4-1 Health (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 januari 2017 tot 31 december 2019

De Wereldgezondheidsorganisatie riep in 2014 antibioticaresistentie uit tot één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Zonder aanvullende maatregelen is voorspeld dat in 2050 meer mensen door antibioticaresistente ziekteverwekkers overlijden dan door kanker. Ondanks de toenemende resistentie zijn op korte termijn echter geen nieuwe antibiotica op de markt te verwachten.

‘i-4-1-Health’ - geleid door het Amphia ziekenhuis met hoofdlocatie in Breda - wil resistentie bij gezonde burgers, patiënten en de varkens- en pluimveesector inzichtelijk maken. Projectverantwoordelijke professor Jan Kluytmans legt uit:

"Grensoverschrijdende samenwerking is daarbij noodzakelijk aangezien de verspreiding van antibioticaresistente ziekteverwekkers niet stopt bij de landsgrenzen. Het is specifiek relevant in het grensgebied Vlaanderen-Nederland gezien het nauwe handels- en personenverkeer, het grensoverschrijdend zorggebruik en de intensieve veehouderij in deze regio. Samenwerking tussen verschillende disciplines zoals bio(techno)logische wetenschappen, geneeskunde (humaan én veterinair), nano- en microtechnologie en agrofood is belangrijk.
Naast het versterken van het netwerk aan beide landsgrenzen, worden twee concrete tools verwezenlijkt."

Enerzijds worden dankzij de ontwikkeling van het digitale meetinstrument Infectie Risico Scan (IRIS) infectierisico’s op objectieve en uniforme wijze in kaart gebracht. De IRIS meet processen zoals schoonmaak, handhygiëne door zorgverleners en juist gebruik van medische hulpmiddelen en antibiotica. Anderzijds is inzicht nodig in wie er waar, wanneer en waarom ziek wordt en op welke manier onderliggende ziekteverwekkers zich verspreiden. Softwarebedrijf Applied Maths zal met een aantal partners een Track en Trace Systeem (TTS) ontwikkelen en valideren in proeftuinen van zorg, publieke gezondheid en veehouderijen. Een complete a-tot-z procedure - van monsteropname tot interpretatie van de verzamelde data - wordt uitgewerkt zodat besmettingsroutes van antibioticaresistente ziekteverwekkers vroegtijdig opgespoord en aangepakt kunnen worden.

Project verantwoordelijke
Stichting Amphia

Project partners
Applied Maths
Stichting Avans
Vlaamse Overheid
Center for Infectious Disease Expertise and Research (CIDER)
GGD Zuid Limburg
Universiteit Gent
Katholieke Universiteit Leuven
Universitair Ziekenhuis Gent
University College Roosevelt (UCR)
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Universiteit Hasselt
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
De Gezondheidsdienst voor Dieren
Elisabeth TweeSteden ziekenhuis
Proefbedrijf Pluimveehouderij
Elkerliek Ziekenhuis
GGD Zeeland
GGD Hart voor Brabant
GGD West-Brabant
GGD Limburg-Noord
GGD Brabant-Zuidoost
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Universiteit Utrecht, Farm Animal Health
Universiteit Antwerpen
Academisch ziekenhuis Maastricht

Meer informatie: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen