Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

I-AT

Looptijd: van 1 januari 2017 tot 31 december 2020
Plattegrond van de locatie van het project

Kern van de inhoud van het project ?I-AT? is de samenwerking van het MKB met onderzoeksinstellingen, grote ondernemingen en overheidsinstellingen uit het Nederlands-Duitse grensgebied in een projectconsortium, om de kennistransfer en productinnovaties in het Nederlands-Duitse grensgebied verder te bevorderen en op die manier de regionale economie de stimuleren. Dit consortium biedt behalve een vaste projectpartnerstructuur ook ruimte voor andere MKB-bedrijven om aan dit euregionale netwerk deel te nemen en ervan te profiteren. Concreet gaat het daarbij om de (door-)ontwikkeling van technische innovaties en oplossingen op het gebied van automatiseringsprocessen, ICT, kunstmatige intelligentie, meet- en sensortechnologie voor de automotive- en logistieke sector met het oog op de verdere uitbreiding van de eigen knowhow en technologische competentie op het gebied van autonoom rijden, de ontwikkeling van prototypen en de uitvoering van testreeksen in de regio zijn daarbij cruciaal. De testen met technieken voor automatisch rijden vinden plaats op oa. het vliegveld Weeze (tussen P2 en aankomst/vertrekhal), over de grens (bv Aachen-Vaals of Enschede-Gronau) in een transport corridor ( en in de foodvalley tussen Ede en Wageningen. De techniek van de automatische shuttlevoertuigen (WEPods) komt voor doorontwikkeling beschikbaar. Om dit moegelijk te maken is aandacht voor (verschillen in) wet- en regelgeving en open kennisontwikkeling een belangrijke randvoorwarde.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen