Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

i-HIC

Looptijd: van 1 oktober 2011 tot 31 oktober 2014
i-HIC

Haven gerelateerde MKB’ers doen gerichte kennis op

Het project ‘innovatief Haven en Industrieel Complex’, kortweg i-HIC, richtte zich op het vergroten van het innovatief vermogen van haven gerelateerde MKB’ers, met als doel duurzame economische groei in de haven. Om de ambities van bedrijven en de gemeente Rotterdam vanuit lokaal en regionaal perspectief kracht bij te zetten is een sterk en innovatief MKB van cruciaal belang. Inzet van dit project was het versterken van kansrijke clusters door kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassingen

Kansen voor West droeg bij aan de voorlichting en kennisoverdracht aan het regionale MKB in Rotterdam via workshops/ bijeenkomsten, 1-op-1 advisering, het bevorderen van samenwerking en het benutten en verder ontwikkelen van een netwerk waardoor bedrijven in contact konden komen met andere organisaties voor hiaten in innovatiekennis, -kunde en -capaciteit. Meer dan 600 bedrijven werden op deze manier bereikt, er kwamen twaalf nieuwe arbeidsplaatsen bij en er werd een samenwerkingsverband opgericht. De innovatieve ideeën van een aantal ondernemers werd financieel ondersteund via een innovatiepionierstraject. Dat ging in de vorm van een cofinanciering, wat pas aan de orde was als deze beloftevolle ondernemers hadden aangetoond de rest van de investering rond te kunnen krijgen.

Samenwerking tussen : Syntens en de Kamer van Koophandel Rotterdam (per 1-1-2014 gefuseerd), de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en andere.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen