Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

IAP Drenthe

Looptijd: van 27 maart 2008 tot 31 december 2012

Via het Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010 (IAD 2) geeft de provincie Drenthe een extra impuls aan de transitie van de Drentse economie naar een kenniseconomie. Ontwikkeling en implementatie van innovatie en stimulering van het ondernemerschap dragen in belangrijke mate bij aan de versterking van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Noord-Nederland in het algemeen en Drenthe in het bijzonder. In Drenthe zijn voldoende kansen aanwezig voor vernieuwing. Met inzet van dit programma kunnen deze kansen nog beter worden benut.   Het doel van het IAD is een bijdrage leveren aan de innovatiekracht van Drenthe en door het stimuleren van innovatie, innovatief ondernemerschap en het oprichten van nieuwe innovatieve MKB ondernemingen, de concurrentiepositie van Drentse bedrijven versterken.   In tegenstelling tot het Friese en Groningse Innovatieve Actieprogramma en de eerste editie IAD worden in IAD 2 geen specifieke thema’s beschreven. De doelgroep is het potentieel stuwende MKB in Drenthe, niet direct beperkt tot de Noordelijke sleutelgebieden en speerpunten. Het IAD 2 is opgezet als een tender. Er zullen in totaal 5 tenderrondes worden uitgeschreven waarbij de selectiecriteria onder andere zijn:   1.       Projecten zijn vernieuwend; 2.       Projecten zijn risicovol en hebben een hoog ambitieniveau; 3.       Maximale projectduur 1 jaar; 4.       Effecten slaan overwegend neer in Drenthe; 5.       Projecten dragen intensief bij aan het intensief gebruiken van kennis of het nieuw ontwikkelen van kennis; 6.       Samenwerkingsprojecten tussen ondernemingen in het MKB en onderwijs- en kennisinstellingen en samenwerkingsprojecten tussen verschillende bedrijven in het MKB hebben de voorkeur; 7.       Projecten die (indirect) de werkgelegenheid in Drenthe vergroten hebben de voorkeur.  

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen