Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ID3AS (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 01.07.2016 00:00:00 tot 30.06.2020 00:00:00

 

Sensortechnologie is een sleuteltechnologie voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen door kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Toegang tot en het omgaan met de benodigde technische expertise is voor veel kleine en middelgrote bedrijven complex.

Het project ID3AS is opgezet met als doelstelling om de toepassing van sensortechnologie in het Duits-Nederlandse grensgebied verder te ontwikkelen en te ontsluiten voor regionale bedrijven. Het project ID3AS heeft de volgende unieke kenmerken:

ID3AS biedt grensoverschrijdende ondersteuning bij de ontwikkeling en toepassing van sensortechnologie en de toepassing ervan. Concrete meetproblemen binnen bedrijven en sectoren worden door lokale kennispartners opgepakt, ID3AS identificeert het technologievraagstuk, toetst het op technologische en economische haalbaarheid en er wordt een plan opgesteld om tot een werkbare oplossing te komen.

Voor die complexe problemen en innovatiebehoeften, die vanuit de technologie of de toepassing van strategisch belang zijn voor de onderneming en de regio, worden sleutelprojecten
geïnitieerd. Deze projecten worden interdisciplinair uitgevoerd in consortia van bedrijven en kennisinstellingen. Het doel is om tot afgewogen, in de praktijk werkbare oplossingen te komen, die ook na de projectperiode beschikbaar zijn en op basis van de actuele stand van zaken in de wetenschap worden doorontwikkeld voor andere toepassingsgebieden.

Spraaksensoren voor parkinsonpatiënten
Een voorbeeld van een sleutelproject binnen het INTERREG-project ID3AS is de ontwikkeling van een systeem voor parkinsonpatiënten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Veel parkinsonpatiënten ervaren een verandering in spraak, wat behalve belastend, ook een groot risico voor de patiënt is. Van hieruit is de behoefte ontstaan om een “spraakanalyse” te ontwikkelen. Het doel is om een systeem te ontwikkelen dat patiënten thuis kunnen gebruiken om verandering in spraak waar te nemen en te verbeteren. Artsen ontvangen de resultaten van de analyse en kunnen op afstand aanpassingen aanbrengen in het systeem, waardoor patiënten door training hun spraak kunnen verbeteren.

 

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen